הכנסת אישרה: קופות החולים יעבירו השנה לבתי החולים סכומים זהים ל-2019

מליאת הכנסת אישרה אתמול (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית חוק שמסדיר את התשלומים שיעבירו קופות החולים לבתי החולים הציבוריים לשנת 2020, במטרה למנוע קריסה כלכלית של בתי החולים עקב הטיפול הקורונה. לפי הצעת החוק שיזם משרד הבריאות, הקופות ישלמו לבתי החולים סכום זהה (100-101.5%) מהסכום ששולם על שנת 2019, ועלויות אשפוז חולי קורונה שיחרגו משמעותית מתקרת ההתחשבנות ימומנו על ידי המדינה.

הקורונה דרשה מבתי החולים הוצאות חריגות של הצטיידות, הקמת מחלקות חדשות ותוספת כח אדם, ומנגד הובילה לצמצום הפעילות האלקטיבית, כגון ניתוחים שאינם דחופים, שהם מקור ההכנסה מרכזי של בתי החולים. עקב כך נקבע כי קופות החולים, שמדי שנה מעבירות כספים לבתי החולים על טיפולים עבור המבוטחים שלהן, יעבירו סכום זהה ל-2019, שנה ‘רגילה’, ללא קשר לטיפולים שבוצעו בפועל.

להצעה המקורית של משרד הבריאות נוסף סעיף לפי דרישתו של יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ח"כ חייים כץ (הליכוד) בדיונים על החוק, לפיו עלויות אשפוז של חולי קורונה שיחרגו משמעותית מגובה תקרת התשלום שנקבעה ימומנו על ידי המדינה באמצעות שיפוי מלא לקופות החולים (מעל 103.95% מגובה התשלום על 2019).
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

החוק לא יפתור לחלוטין את המשבר התקציבי של בתי החולים בעקבות הקורונה. המשבר החריף ביותר נמצא בבתי החולים הציבוריים – אלו שאינם ממשלתיים או בבעלות קופות החולים – הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה ובתי החולים הנוצריים.

פרופ’ עופר מרין, מנכ"ל בית החולים שערי צדק אמר בדיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על החוק כי עד כה לא קיבל כל תשלום מהמדינה לכיסוי הוצאות הקורונה: "לבתי החולים של ירושלים ולבתי החולים בכלל אין כסף בחשבון הבנק, וזה מתורגם בצורה ישירה ליכולת שלנו להתמודד עם הקורונה. אתמול עסקנו עד אמצע הלילה בלחפש מקום נוסף כדי לקלוט עוד חולי קורונה. כרגע אנחנו עומדים להכשיר את חדר האוכל שלנו שיוכל להכיל עוד 60 חולים, אנחנו מתעכבים כי אין לנו כסף לקנות מיטות ולבצע שינויים נדרשים. על אף שמדווח כי ניתנו תקציבים לשיפוי הוצאות הקורונה, לשערי צדק לא הועבר עד היום שקל אחד. אם לא נקבל תקציב לא נוכל להתמודד עם החולים וזה יהיה על המצפון שלכם. המאבק על הכלכלה קשה לי לא פחות מהמאבק על החולים, שאנשי האוצר יתעוררו ויתנו כבר תשובות".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website