הלמ”ס: השכר הממוצע בעלייה, מספר המשרות ב-2019 ירד ב-0.2%

השכר הממוצע במשק עמד בחודש אוקטובר 2019 על 10,501 שקלים – עלייה של 2.1% לעומת חודש אוקטובר 2018 – כך פרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לצד זאת, מספר המשרות נמצא בירידה.

אמנם נרשמה ירידה של 3.2% בשכר הממוצע לעומת ספטמבר 2019, אולם בלמ"ס מציינים כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה של 2.6% בשכר הממוצע בחודשים אוגוסט עד אוקטובר בחישוב שנתי, ועליה של 2.7% בחודשים מאי-יולי בחישוב שנתי.

מספר משרות השכיר במשק עמד על 3.67 מיליון, ירידה של 8,900 (0.2%) משרות לעומת השנה שעברה. 34.3% מהמשרות היו בענפים כלכליים בהם השכר הממוצע גבוה מהשכר הממוצע במשק, ו-65.7% בענפים בהם השכר הממוצע נמוך ממנו. ענף הבינוי רשם עליה של 7% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר, בהמשך לעליה של 5.3% במאי-יולי והשכר הממוצע עמד בו על 9,912 שקלים. ענף אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת רשם ירידות של 3.2% ו-5.1% בתקופות המקבילות, עם שכר ממוצע של 18,380 שקלים. הענף שבו השכר הממוצע הגבוה ביותר הוא ענף המידע והתקשורת – 21,535 שקלים, ואילו הענף עם ההכנסה הממוצעת הנמוכה ביותר הוא שירותי אירוח ואוכל עם שכר ממוצע של 5,237 שקלים.

בענף שירותי הניהול והתמיכה עלה מספר משרות השכיר ב-2.9% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר, בהמשך לעליות של 2.7% בחודשים מאי יולי. בענף הבינוי ירד מספר המשרות בתקופות המקבילות ב-5.5% וב-1.5%.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website