הלמ”ס מסכם את 2019: נמשכת הירידה בקצב הצמיחה של המשק הישראלי

הצמיחה במשק הישראלי עמדה בשנת 2019 על 3.3%, כך עולה מדו"ח החשבונות הלאומיים של הלמ"ס לסיכום השנה. מדובר בהמשך ירידה קלה בקצב הצמיחה בשנים האחרונות, כשבשנת 2018 עמדה הצמיחה על 3.4%, וב-2017 על 3.6%.

בחישוב הכולל את הגידול הטבעי בישראל, שעמד על 1.8% השנה, צמח המשק הישראלי בקצב גבוה מעט יותר ממוצע מדינות ה-OECD כשהתוצר לנפש בישראל צמח ב-1.3% השנה, לעומת ממוצע של 1.1% במדינות ה-OECD.

מה שתמך בקצב הגידול של המשק הוא העלייה בהוצאות לצריכה הפרטית והציבורית השנה. העלייה בצריכה הפרטית עמדה השנה על 3.9%, לאחר שבשנת 2018 עמד נתון זה על 3.7%. ההוצאה הציבורית עלתה השנה ב-4.1%, לאחר עליה של 4% בשנה הקודמת. עם זאת, תחילת התקציב ההמשכי החל מהחודש הראשון של 2020 צפויה להביא לקיצוץ בפועל בהוצאות המדינה, ולכן לירידה בהוצאה לצריכה ציבורית, דבר שעלול לפגוע בנתוני הצמיחה של ישראל לשנת 2020.

על-פי אומדן הלמ"ס, שמתבסס על נתוני הצמיחה, עמד הגירעון הממשלתי לשנת 2019 על 3.2%. מדובר בעלייה לעומת הגירעון בשנת 2018 שעמד על 2.9%, אבל זו עדיין רחוקה מהתחזיות שהתפרסמו לאחרונה שהצביעו על גירעון של כ-4%. הוצאות המדינה עלו השנה ב-5%, קצב מתון יותר לעומת גידול של 6% ב-2018.

תקציב המדינה (צילומים: פלאש90. עיצוב: אידאה).

היצוא מישראל עלה השנה בקצב נמוך יותר מאשר בשנים קודמות. בשנת 2019 עלה קצב הייצוא מישראל ב-3.3% בלבד, לאחר גידול של 5.6% בשנת 2018 ו-4.1% בשנת 2017. גם הייצוא התעשייתי המשיך להצטמצם, וגדל ב-1.5% השנה לעומת גידול של 2.1% בשנה הקודמת. קצב גידול יבוא השירותים והסחורות ירד גם הוא, ועמד על 3.4%, לעומת עלייה של 6.4% בשנה הקודמת ו-4.9% ב-2017.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website