הלמ”ס: שיעור האבטלה ירד ל-3.4%, הנמוך ביותר בעשורים האחרונים

אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה (מי שמחפש עבודה בפועל) עמד בחודש אוקטובר על 3.4%, שהם 141 אלף בלתי מועסקים. זוהי ירידה של 0.2 נקודות האחוז מהנתונים המקבילים בחודש ספטמבר, כך לפי נתונים שפרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בשפל היסטורי, כאשר אחוז דומה נרשם לאחרונה בשנת 1978, לפני כ-40 שנה. בשיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) עמד על 62.8%, ירידה של 0.7 נקודות האחוז לעומת החודש שעבר.

בתגובה לפרסום ההודעה, צייץ ראש הממשלה נתניהו בטוויטר והתייחס לשיעור האבטלה הנמוך מזה 40 שנה: ‏"ממשיכים להוביל את ישראל להישגים אדירים!". גם שר האוצר משה כחלון אמר במהלך סיור באופקים, כי: "הבוקר קיבלנו בשורה על שפל היסטורי של אבטלה. אבטלה נמוכה מצביעה על כלכלה חזקה ולא פחות חשוב – על חברה חזקה. כל בן אדם רוצה לקום בבוקר, ללכת לעבודה ולפרנס את משפחתו בכבוד. אני מאוד שמח וגאה בנתון החשוב הזה, שיש בו גם אלמנט כלכלי וגם אלמנט חברתי."

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 עמד על 80.1% (לעומת 80.8% בחודש הקודם). שיעור התעסוקה בציבור זה עמד על 77.8% (78.2% בחודש הקודם). אחוז זה בקרב הגברים ירד ל-83.7% (84.5% בחודש הקודם), ובקרב הנשים אחוז זה ירד ל-76.6% (77.1% בחודש הקודם).

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע באוקטובר 2019 ל-4.102 מיליון נפש. מהם 3.961 מיליון מועסקים וכ-141 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 2.064 מיליון היו גברים (2.092 מיליון בחודש הקודם) ו-1.898 מיליון היו נשים (1.899 מיליון בחודש הקודם).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-62.8% (63.5% בחודש הקודם). אחוז זה בקרב הגברים ירד ל-66.7% (67.7% בחודש הקודם), ובקרב הנשים אחוז זה ירד ל-59.1% (59.4% בחודש הקודם).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-60.6% באוקטובר 2019 (61.2% בחודש הקודם). שיעור התעסוקה בקרב הגברים ירד ל-64.6% (65.5% בחודש הקודם), ושיעור התעסוקה בקרב הנשים ירד ל-56.9% (57.1% בחודש הקודם).

Leave a Reply

Name *
Email *
Website