הלמ”ס: 1 מכל 5 ערבים בישראל חושש להיפגע מאלימות באזור מגוריו

אחד מכל חמישה ערבים (20.1%) חושש להיפגע מאלימות באזור מגוריו, כך על פי נתונים שמפרסמת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים שמתבססים על סקר ביטחון אישי 2019 בקרב יהודים עומד שיעור זה על 8.1% בלבד.

חשש מפגיעה מעבירה ערבים ויהודים (נתונים: למ"ס)

על פי הסקר רוב גדול של הישראלים (85.7%) העידו כי הם מרגישים בטוחים ללכת באזור המגורים שלהם בשעת החשכה, ורוב גדול יותר (91.5%) מרגיש באופן כללי בטוח באזור מגוריו. ישראלים באשכולות למ"ס 3-4 (כש-10 הוא הגבוה ביותר) מרגישים הכי פחות בטוחים (81.7%), ואילו באשכולות 7-8 מרגישים הכי בטוחים (87.6%).

מנגד, המתאם בין חשש להיפגע מעבירות מקוונות למעמד הכלכלי חברתי הוא הפוך: הכי פחות חוששים מכך הם ישראלים באשכולות 1-2 (16.7%) והכי חוששים הם באשכולות 7-8 (25.9%).
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

חשש להפגע מעבירה מקוונת ומאלימות (נתונים: למ"ס)

נשים מרגישים פחות מגברים ללכת לבד באיזור מגוריהן בשעות החשכה, בעיקר אם נפגעו מעבירה בעבר. 80.5% מהנשים שלא נפגעו מעבירה מרגישות בטוחות, לעומת 92.1% מהגברים. נשים שנפגעו מעבירה, 71.3% מרגישות בטוחות, לעומת 87.2% מהגברים.

רוב הפרטים שנפגעו מעבירה מקוונת (60.8%), דיווחו כי הם חוששים להיפגע מעבירה מקוונת, לעומת 20.3% מהפרטים שלא נפגעו מעבירה מקוונת ב-12 החודשים שקדמו לסקר.

באופן כללי, בקרב 8.3% מבני 20 ומעלה חל שינוי לטובה בתחושת הביטחון האישי שלהם לעומת השנה הקודמת, ובקרב 7.1% – חל שינוי לרעה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website