המדינה תממן את עלות ימי הבידוד של עובדי סיעוד זרים  

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה עדכון למתווה כניסתם, או חזרתם, של עובדים זרים מחו"ל בענף הסיעוד בתקופת הקורונה. אחרי מספר חודשים בהם שעלות הבידוד של עובדים אלה הוטלה על המעסיקים-המטופלים, הוסכם כי המדינה תישא בעלות זו.

המתווה, עליו הסכימו הרשות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, יתחיל כפיילוט לשלושה חודשים. במסגרת המתווה  בעלי היתר להעסקת עובד זר בסיעוד לטיפול ביתי, שהם מקבלי גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, יהיו זכאים כי הבידוד שבו מחויב העובד הזר עם כניסתו לישראל יבוצע על חשבון ההסדרים של משרד הביטחון להפעלת מלוניות, וזאת על בסיס שני עובדים בחדר. אצל מטופל סיעודי קטין הזכאי להיתר, קריטריון הבטחת הכנסה צריך להתקיים אצל אחד ההורים.

הלשכה הפרטית דרכה הוזמן העובד הסיעודי תהיה אחראית להעברת העובד משדה התעופה למקום הבידוד שייקבע, ולהעברתו לבית המטופל בתום תקופת הבידוד
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפני למעלה מחודש הגישה עמותת קו לעובד עתירה כנגד שרי הפנים, הבריאות, הביטחון והאוצר, בה דרשה להעביר את עלויות הבידוד לאחריות המדינה.

הטלת עלות הבידוד על המעסיק יצרה מצב בו עובדים ששהו בחופשה בארצם כשהתפרץ נגיף הקורונה, לא הוחזרו על ידי המעסיקים-מטופלים שלהם לארץ, מה שפגה בזכויותיהם.

כך, למשל, על פי עדות שצורפה לעתירה, עובדת שנשארה בארץ המוצא שלה, ביקשה מהמעסיק שיחזיר אותה לארץ. לדבריה, המעסיק, שבינתיים החליף אותה בעובדת אחרת, הסכים לעשות זאת, אך רק בתנאי שתוותר על זכויותיה לפנסיה ופיצויי פיטורים ושתסכים כי ימשיך להעסיק את העובדת המחליפה. העובדת הסכימה, אך אז דרש המעסיק שגם תישא בעלויות הבידוד שלה ולבסוף נסוג מהסכמתו בכלל.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website