המחוזי בחיפה: מפעל דור כימיקלים ימשיך לפעול – מלבד הצינור הפגום

בית המשפט המחוזי בחיפה החליט אתמול (רביעי) להתיר לחברת דור כימיקלים להמשיך ולפעול, למרות החלטה של עיריית חיפה שמחייבת את השבתת המפעל עקב פסילת היתר השימוש בצנרת התת-קרקעית היוצאת מהמפעל.

בדיון קודם קבעה השופטת השופטת תמר שרון נתנאל בצו ארעי, כי רק הצנרת שדלפה חומר דליק ומסוכן באיזור קריית חיים תשאר מושבתת, ואילו שאר הצינורות ימשיכו לפעול כשגרה. החלטה זו התקבלה תוך מתן שימת לב לכך שהשבתת המפעל, תפגע באספקת הבנזין של בז"ן למשק הישראלי, בשל הצורך של בז"ן בצנרת של דור כימיקלים בעבור חומר הדרוש לייצור בנזין העומד בתקן הישראלי. כעת האריכה השופטת נתנאל את הצו הארעי הקודם עד להודעה חדשה, והוסיפה כי "דור תבצע בדיקה בלחץ, תקנית, של ארבעת הצינורות בהם לא בוצעה בדיקה כזו בשנה הנוכחית וזאת – בשני שלבים, כאשר בכל פעם ייבדקו שני צינורות. הבדיקה תבוצע במשך 48 שעות (ולא 24 שעות). בדיקת שני הצינורות הראשונים 8 תסתיים עד ליום 19.6.9 ובדיקת שני הצינורות הנוספים תסתיים עד ליום 19.6.20". חברת דור כימיקלים תחוייב לדווח לבית המשפט על תוצאות הבדיקות.

תושבים מאיזור מפרץ חיפה מחו כנגד ההחלטה והפגינו היום בכניסה למפעל דור כימיקלים בעת סיור שהתקיים במפעל לנציגי המשרד להגנת הסביבה.

**עדכונים**התקבלה החלטה וצו ההקפאה שניתן לדור כימיקלים על ביטול היתר שינוע חומ"ס בצנרות התת-קרקעיות שלה, נשאר בתוקפו…

פורסם על ידי ‏מנקים את מפרץ חיפה‏ ב- יום רביעי, 29 במאי 2019

להמתין לדיון העיקרי

לפי החלטת השופטת, נראה כי עיריית חיפה נחפזה בהחלטתה, כשם שנחפזה בעבר בהחלטה להשבית את מפעל כרמל אולפינים, החלטה שבית המשפט ביטל. ההחלטה נסמכת על כך שהמשרד להגנת הסביבה אינו טוען בשלב זה כי יש להשבית צינורות במפעל, מעבר לצינור שדלף והושבת מאז איתור הדליפה ועד עכשיו. לפי השופטת מדובר במחלוקת מורכבת ברמה המשפטית, הבטיחותית והמנהלית, ולכן הליך השימוע של עיריית חיפה לא היה מספיק בכדי להביא להשבתת המפעל, אשר בעקיפין יכול לפגוע באספקת הבנזין.

השופטת התייחסה גם לתקדים של השבתת מפעל "חיפה כימיקלים" בפסיקה של בית המשפט העליון, אשר גם היא דנה בו אישית טם הערעור של "חיפה כימיקלים", בו נסגר המפעל משיקולי "זהירות מונעת". לפי השופטת, המצב בדור כימיקלים שונה, כאשר היקף הנזק העלול להיגרם מפעילות המפעל אינו שקול לנזק שהיה יכול להיגרם ממיכל האמוניה שתפעלה חברת "חיפה כימיקלים".

הדיון המשפטי ימשך ב2.7.

עיריית חיפה בירכה על החלטת השופטת, למרות שהחלטה זו ביטלה למעשה את החלטת העירייה: " החלטתה משלבת באופן מרשים חשיבה ודאגה לשלום הציבור וביטחונו. בניגוד למנדט המצומצם של עיריית חיפה, המאפשר או מתן רישיון עסק או שלילתו, לבית המשפט קיימת יכולת למצוא פתרונות יצירתיים. ראש העיר חיפה, עינת קליש רותם: ‘אני שמחה שכבוד השופטת הורתה על הפסקת פעילות שני הצינורות הפגומים, אך לא הסתפקה רק בזאת ודרשה בנוסף גם לקיים בדיקות לארבעת הצינורות הנוספים, תחת לוחות זמנים ברורים וצפופים, ובתנאים קפדניים. אין כל ספק שעלינו לכונן יחסי עבודה תקינים עם המפעלים וגופי הממשל, הוגנים ומקצועיים, והכל על פי החוק. לשם פנינו מועדות’. תגובות תושבים ופעילי סביבה לפוסט של עיריית חיפה ביטאו אכזבה מהחלטת השופטת ומההתגמשות בעמדת העירייה, שנראתה נחושה מאוד בשבוע שעבר.

עיריית חיפה מברכת על החלטת השופטת תמר שרון נתנאל בפסק הדין של דור כימיקלים נגד העירייה. החלטתה משלבת באופן מרשים חשיבה…

פורסם על ידי ‏עיריית חיפה‏ ב- יום רביעי, 29 במאי 2019

Leave a Reply

Name *
Email *
Website