הממשלה אישרה את המענקים לעצמאים, פורסמו התנאים והפרוצדורות הנדרשות

הממשלה אישרה היום (חמישי) את המענקים לעצמאים, ופרסמה את התנאים לקבלתם. האפשרות להירשם להגשת בקשה למענק תיפתח כבר היום (חמישי) באתר רשות המיסים.

לצורך קבלת המענק יש למלא טופס אינטרנטי באתר רשות המסים. את התביעות לקבלת המענק ניתן להגיש עד ל-2 באפריל 2020. בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על ידי רשות המסים ויוצגו באזור האישי. המענק ישולם לעצמאי לאחר קביעת הזכאות, באמצעות זיכוי חשבון הבנק.

המענק יעמוד על 65% מהכנסתו של העצמאי בשנת 2018, או עד ל-6,000 ₪. עסקים שנפתחו בשנת 2019 יקבלו מענק על בסיס הכנסותיהם בשנה זו. החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪ סכום המענק יפחת בהדרגה עד לסך של 3,000 ₪.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עצמאים שזכאים למענק הם אלו שהכנסתם בשנת 2019 היא פחות מ-240,000 ₪. מדובר בחישוב שלוקח בחשבון הכנסות ממגוון מקורות, ולא רק מהעסק של אותו עצמאי. בנוסף, החישוב לוקח בחשבון גם את הכנסות בן או בת הזוג של העצמאי. מי שהכנסתו והכנסת בן או בת זוגתו עולים על 340,000 ₪ בשנת 2018 לא יהיה זכאי למענק.

תנאי נוסף לקבלת המענק הוא ירידה בהכנסות. לזכות במענק על העצמאי להראות ירידה של 25% במחזור בשנת 2020 לעומת 2019.

על אף הביקורת, המענק יהיה חייב במס הכנסה, אבל לא יחויב בתשלומי ביטוח לאומי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website