הממשלה הורידה את רף החתימות הנדרשות לאישור מתווה פיצוי השוטרים

הממשלה תיקנה את החלטתה בנוגע לתשלום תוספות השכר והחוב לאנשי כוחות הביטחון, באופן שיאפשר את יציאת המתווה לדרך. בקרב פעילי הגמלאים ומשפחות השוטרים מקווים כי תוספות השכר יכנסו כבר במשכורת פברואר שתשולם בחודש מרץ.

"אני שמחה לבשר לכם כי לאחר סבב דיונים מול משרד האוצר שקיימנו לאחרונה, אישרה היום (ראשון) הממשלה את הצעת המחליטים שהוגשה על-ידי שר האוצר בנושא ‘היעדר ביטחון תעסוקתי’", עדכנה ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ניצב גילה גזיאל, את השוטרים והגמלאים בהודעה שהגיעה לידי ‘דבר ראשון’.

ממשלת ישראל קיבלה היום החלטה חשובה ומוסרית ביותר ואישרה את התיקון להסכם תוספת אי-ביטחון תעסוקתי לשוטרים, סוהרים וגמלאים

"ההצעה אושרה פה אחד על-ידי הממשלה. מהלך זה התאפשר הודות להירתמות משטרת ישראל לסייע במאמץ להגדלת אחוזי ההחתמה בארגונים האחרים ולהירתמות השר לביטחון הפנים, שר האוצר וסגנו. החלטת הממשלה מאפשרת לנו לפעול באופן מיידי לקבלת תוקף של פסקי דין מבית הדין הארצי לעבודה, אשר לאחריו יתאפשר תשלום התוספת, לרבות מקדמות בשכר לכלל הזכאים", דברי גזיאל.

התיקון שבוצע היום בהחלטת הממשלה המקורית קבע ששיעור כתבי הוויתור שיידרש מכלל משרתי הביטחון (בלא חלוקה לקבוצות) יעמוד על 92.5%. בדברי ההסבר להחלטה הוסבר כי על אף שעד כה הוחתמו למעלה מ-55 אלף זכאים מכלל הקבוצות על כתבי ויתור, בחלק מהקבוצות לא הגיעו ההחתמות ל-95%. כך, טוען האוצר כי בקרב גמלאי המשטרה הוחתמו 93%, מקרב גמלאי השב"כ 85% ומקרב גמלאי המוסד 80%. "חלק ניכר מהפער נובע מהקושי לאתר חלק מהזכאים, וזאת מאחר שפרטי הקשר של חלקם לא מעודכנים במערכות גופי הביטחון ובפרט פרטי הקשר של שוטרים וסוהרים לשעבר שאינם גמלאים ופרטי הקשר של יורשים של גמלאי שב"כ ומוסד שהלכו לעולמם ואין להם שאירים", נכתב בדברי ההסבר להחלטה. עמדת היועץ המשפטי לממשלה הייתה מלכתחילה כי לצורך יישום המתווה די בהחתמת 90% בלבד מהזכאים.

חברות וחברי הארגונים שהובילו את מחאת השוטרים והסוהרים (תמונה באדיבות ארגון נשות השוטרים והסוהרים)

על-פי המתווה, הגמלאים ייהנו מהתוספת המלאה לקצבתם השוטפת באופן מיידי, ואילו המשרתים הפעילים יקבלו את מחציתה במשכורת השוטפת כבר ב-2019, ואת היתר ב-2020.

באשר לחוב הרטרואקטיבי שנאמד ב-7.2 מיליארד שקלים, נקבע כי גמלאים בני פחות מ-69 יחלו לקבלו רק משנת 2023 ובפריסה לעשר שנים, ואילו גמלאים בני 69 ומעלה יקבלו את החוב בפריסה של 4-2 שנים, במספר מדרגות על-פי גילם. תשלומי החוב הרטרואקטיבי למשרתים הפעילים יחלו רק ב-2023 גם כן וייפרסו על-פני 11 שנים. כלל החובות הרטרואקטיביים ישולמו בלא ריבית, ויוצמדו למדד רק החל מ-2018.

אביגיל שררה, מנכ״לית ארגון נשות השוטרים והסוהרים, הגיבה להחלטת הממשלה ואמרה כי בשעה טובה ומוצלחת, אפשר לברך על המוגמר. "ממשלת ישראל קיבלה היום החלטה חשובה ומוסרית ביותר ואישרה את התיקון להסכם תוספת אי-ביטחון תעסוקתי לשוטרים, סוהרים וגמלאים. כעת יפעלו עורכי הדין של הארגונים על מנת להביא את ההסכם לקבלת תוקף של פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה. לאחר שיאשר בית הדין את ההסכם, ישולמו מקדמות על חשבון חודש ינואר״.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website