הממשלה תאשר חבילת סיוע לנהריה, אך התקציב ההמשכי עלול להקשות על יישומה

הממשלה תצביע היום (ראשון) על חבילת סיוע לעיריית נהריה, שמטרתה למנוע בעתיד הצפות דוגמת אלו שפקדו את העיר לאחרונה. הבעיה: התקציב ההמשכי עלול להקשות על הקצאת הכספים.

עובדי מחלקת ביטחון שואבים מים בנהריה (צילום: גרשון עובדיה)

לפי דברי ההסבר של ההצעה, "הספיקות הגבוהות הביאו להצפות חריגות ביותר בעיר נהריה וכתוצאה מכך נגרם נזק רב לתשתיות העיר". עוד נכתב כי "יודגש כי ביתר הרשויות, הנזק היה כזה שלא הביא לאבדן הרציפות התפקודית. בנסיבות אלו, נוכח החשיבות שרואה הממשלה להביא לשיקום מהיר ומיידי של פגעי ההצפות, ובשים לב לאפיוני הרשות המקומית וההערכה כי ללא סיוע ממשלתי יכולתה של העיר להשתקם מוגבלת, קיים אינטרס ציבורי ייחודי ומשמעותי בשיקום העיר".

עובדי מחלקת ביטחון שואבים מים בנהריה (צילום: שמעון לנקרי)

על הנייר, הממשלה מציעה חבילת סיוע שכוללת כמה מקורות:

  • 5 מיליון שקלים ממשרד הפנים להוצאות חירום מיידיות ופעולות מניעה.
  • עד 8.5 מיליון שקלים מקרן הניקיון, שמוזנת מאגרות הטמנת אשפה של רשויות מקומיות, לטובת שדרוג מערכי הטיפול בפסולת בעיר.
  • מקדמות של 10 מיליון שקלים ממשרד השיכון, על בסיס שיווקי קרקע עתידיים, לטובת השקעה ברחובות שנפגעו בהצפות.
  • 6 מיליון שקלים בשנתיים הקרובות ממשרד התיירות, לפיתוח תשתיות ברצועת החוף וליד בתי המלון.

סעיפים אחרים בהחלטה עוסקים במניעה מקדימה של שיטפונות כשגם רשות המים וגם משרד החקלאות נדרשים להקצות עד מיליון שקלים לטובת תכנון מאגרים לתפיסת מי השיטפונות. הממשלה מקווה גם לקדם באמצעות החלטה זו את הכוונה של ראש עיריית נהריה לאשר במועצת העיר עד אמצע אפריל, את העברת מחלקת המים והביוב של העיר לתאגיד המים מעיינות זיו, צעד שעד כה העירייה סירבה לבצע.

הצפות בנהריה (צילום: דרור וולורד)

מוצפים בבירוקרטיה תקציבית

סעיף בהחלטה מציין כי "עד אישורו בכנסת של תקציב 2020 כל ההקצאות לפי החלטה זו כפופות להוראות סעיף 3ב לחוק יסוד: משק המדינה ולהוראות סעיף 49ב לחוק יסודות התקציב". כלומר, מכיוון שמדובר בכספים תוספתיים, שלא ממשיכים פעולות שכבר תוקצבו, יש קושי גדול במימוש ההקצאות, ורק החשב הכללי באוצר יכול לאשר אותם, וזאת על חשבון סעיפים אחרים, כך שבכל חודש, הממשלה תוציא רק את הסכום המאושר לה – אחד חלקי שתיים עשרה מהתקציב הקודם, בהצמדה למדד, שעמד השנה על 0.6% בלבד.

גם חומרת המצב בנהריה לא מאפשרת לממשלה לחרוג מהמסגרת, לכן כל הסיוע לעיר, גם אם יאושר בחשב הכללי, יינתן תמורת לקיצוצים תקציביים בסעיפים אחרים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website