הממשלה תביא לאישור הכנסת תוספת של 14 מיליארד ש”ח לתקציב המדינה

משרד האוצר מתכוון להגדיל את מסגרת התקציב לשנת 2020 ב-14 מיליארד ש"ח נוספים כמענה למשבר הקורונה. הערב (שישי) הופץ תזכיר חוק המבקש לתקן את הוראת השעה שקבעה את הגדלת מסגרת התקציב בכ-40 מיליארד ש"ח, והוא יובא לאישור הכנסת.

בנוסח התזכיר מוצע "להגדיל את הסכומים הקבועים בהוראת השעה בהיקף של 14 מיליארד שקלים חדשים, ולתקן את חלוקת הסכומים בין המרכיבים השונים של התכנית שנקבעה בהוראת השעה, על מנת לאפשר הוצאת סכומים לטובת תחומים שלהם לא ניתן מענה במסגרת הוראת השעה וכן לטובת האצה כלכלית וסיוע לאוכלוסיות נוספות".

הגדלות התקציב לפי תזכיר החוק:
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

  • תקציב משרדי הממשלה יוגדל ב2.5 מיליארד ש"ח ל13.5 מיליארד ש"ח בסך הכל.
  • שיפוי הביטוח הלאומי יוגדל בכ-700 מליון ש"ח ל4.55 מיליארד בסך הכל.
  • סיוע לעסקים ולעצמאים יוגדל ב7.3 מיליארד ש"ח ל16.3 מיליארד בסך הכל.
  • תקציב ההכשרות המקצועיות יוגדל ב250 מליון ש"ח ל 1.05 מיליארד בסך הכל.
  • עלות פתרונות האשראי תוגדל ב3.1 מיליארד ש"ח ל5.35 מיליארד בסך הכל.
  • השקעות בתשתיות ובטכנולוגיה עילית יוגדלו ב350 מליון ש"ח ל5.05 מיליארד בסך הכל.
  • תקצוב נוסף ל"מטרות אחרות" שלא הוגדרו כעת יעמוד על 1.25 מיליארד ש"ח.

לפי דברי ההסבר בתזכיר, "הרחבת התוכנית נדרשת על מנת לסייע בשלושה תחומים נוספים בהם המענה שניתן בתכנית שאושרה היה מוגבל ביחס למצב המשק דהיום":  עידוד התעסוקה, סיוע לענפים שלא ישובו לפעילות סדירה בתקופה הקרובה בשל מאפייניהם הייחודיים והיערכות המשק הישראלי להתנהלות ב"שגרת קורונה".

הכספים נדרשים בזיקה לתחזית המקרו כלכלית של משרד האוצר ובנק ישראל: התמ"ג צפוי להתכווץ בכ-5.5% בשנת 2020 ושיעור האבטלה יעלה לכ-8%. העלייה בהוצאות על דמי אבטלה ובשל התכנית הכלכלית שנקבעה בהוראת השעה, לצד הירידה החדה בהכנסות המדינה ממסים יביאו לגרעון תקציבי שנאמד ביותר מ-11% אחוזי תוצר, מהגבוהים ביותר מבין המדינות המפותחות. עקב הצמיחה השלילית והזינוק בגרעון, החוב הציבורי צפוי לעלות בכ-14% אחוזי תוצר לכ-74%.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website