הממשלה תצביע על תיקון ההסכמות עם השוטרים והסוהרים

ביום ראשון תצביע הממשלה על תיקון להסכמות בדבר תשלום החוב לשוטרים ולסוהרים שיאפשרו את יציאתן לפועל. התנאי המקורי של משרד האוצר היה החתמת 95% בכל אחת מקבוצות הזכאים לתוספת על כתב ויתור על תביעות עתידיות: השוטרים, הסוהרים, אנשי השב"כ והמוסד וגמלאי השירותים.

התיקון המוצע עומד על כך ששיעור כתבי הוויתור שיידרש מכלל משרתי הביטחון (בלא חלוקה לקבוצות) יעמוד על 92.5%. באוצר הסתמכו בין היתר על הערת היועץ המשפטי שסבר כי די בהחתמת 90% מהזכאים.

אביגיל שררה בהפגנת נשות השוטרים והגמלאים (צילום באדיבות המרואיינות)

בדברי ההסבר להחלטת הממשלה נטען כי על אף שעד כה הוחתמו למעלה מ-55 אלף זכאים מכלל הקבוצות על כתבי ויתור, בחלק מהקבוצות לא הגיעו ההחתמות ל-95%. כך, טוען האוצר כי בקרב גמלאי המשטרה הוחתמו 93%, מקרב גימלאי השב"כ 85% ומקרב גמלאי המוסד 80%. "חלק ניכר מהפער נובע מהקושי לאתר חלק מהזכאים, וזאת מאחר שפרטי הקשר של חלקם לא מעודכנים במערכות גופי הביטחון ובפרט פרטי הקשר של שוטרים וסוהרים לשעבר שאינם גימלאים ופרטי הקשר של יורשים של גימלאי שב"כ ומוסד שהלכו לעולמם ואין להם שאירים", נכתב בדברי ההסבר להחלטה.

מברכים על התיקון

״אנחנו מברכים על הבאת התיקון לאישורה של הממשלה ביום ראשון הקרוב, במטרה להביא אל סופה הטוב את הסאגה המכונה תוספת אי ביטחון תעסוקתי" מסרה אביגיל שררה, מנכ״לית ארגון נשות השוטרים והסוהרים. "לאחר הצבעת הממשלה, תובא ההחלטה לבית הדין לקבלת תוקף משפטי ואז, סוף סוף, ייעשה צדק היסטורי עם עשרות אלפי השוטרים, הסוהרים, הגמלאים ובני משפחותיהם״.

בתחילת השבוע התחייב שר האוצר משה כחלון באירוע של גמלאי ומשפחות השוטרים והסוהרים להביא את מתווה תשלום התוספות והחוב לכדי יישום בתוך ימים אחדים. "לא מגיע שום תודה רבה, זה הכסף שלכם" הזכיר כחלון לגמלאים ולמשפחות השוטרים. כזכור, מדובר בתוספות שכר שניתנו בצה"ל מאז שנת 2006, ושמזה 12 שנים נמנעו מיתר אנשי כוחות הביטחון. המתווה הושג רק בעקבות הליכים משפטיים ממושכים שניהלו גמלאים כנגד המדינה ולאחר שבתי הדין לעבודה קבעו כי המדינה הפרה התחייבויותיה כלפיהם. "זה תהליך טיפה מסובך ומורכב – אבל זה הכסף שלכם וקיבלתם אותו בדין. שיהיה לכם בהצלחה ותיהנו מזה. ותזכרו שלא כחלון ולא אף אחד עשה לכם טובה – זה שלכם".

על-פי המתווה, הגמלאים ייהנו מהתוספת המלאה לקצבתם השוטפת באופן מיידי, ואילו המשרתים הפעילים יקבלו את מחציתה במשכורת השוטפת כבר ב-2019, ואת היתר ב-2020.

באשר לחוב הרטרואקטיבי שנאמד ב-7.2 מיליארד שקלים, נקבע כי גמלאים בני פחות מ-69 יחלו לקבלו רק משנת 2023 ובפריסה לעשר שנים, ואילו גמלאים בני 69 ומעלה יקבלו את החוב בפריסה של 4-2 שנים, במספר מדרגות על-פי גילם. תשלומי החוב הרטרואקטיבי למשרתים הפעילים יחלו רק ב-2023 גם כן וייפרסו על-פני 11 שנים. כלל החובות הרטרואקטיביים ישולמו בלא ריבית, ויוצמדו למדד רק החל מ-2018.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website