הנוסחה לפיה יחושבו עסקאות חברות התקשורת עם בזק טובה לספקים, אך לא ללקוחות

משרד התקשורת הודיע ביום שני כי הוציא שימוע חדש למחירי השוק הסיטונאי על רשת בזק. לפי השימוע, יעודכן התעריף באופן תכוף בעזרת נוסחה מתמטית רבת משתנים, ממנה ימשיכו להנות רק הספקים, אך לא ציבור הלקוחות. השימוע חתום על ידי סמנכ"ל הכלכלה במשרד, והוא פורסם ללא הסמכה כתובה משר התקשורת.

פרויקט הדגל של משרד התקשורת בשנים האחרונות הוא הסדרת השוק הסיטונאי ברשת בזק. מדובר בסדרה של הסדרות שמאלצות את בזק להשכיר שירותים שונים ברשת שלה לחברות תקשורת אחרות במחיר מפוקח שנקבע על ידי משרד התקשורת. כעת מסתבר שנוהל עדכון המחירים המפוקחים בשוק לא מתעדכן מהר מספיק, ובמשרד רוצים לבצע תיקון מאוחר, בשיטה שאמורה להקל על העדכונים הבאים.

נוסחה מסובכת שתחסוך עדכונים בעתיד?

התשלום על חיבור לאינטרנט בשיטת השוק הסיטונאי מבוסס על כך שהאזרחים משלמים לספקים מחירים קבועים בכל חודש. לעומתם, הספקים משלמים לבזק דמי שכירות גם בתשלום קבוע, וגם בתשלום משתנה, לפי היקף התעבורה על הרשת. חוסר ודאות זה מוטל על הספקים, ואפשר לבזק למתן מאוד את ההשפעה הכלכלית של הסדרי השוק הסיטונאי, בזכות הגידול בתעבורה, וכן בזכות הגידול בהיקף הלקוחות הכללי. חלק לא מבוטל מחצי מיליון הלקוחות בשוק בהסדר זה הם לקוחות של בזק בינלאומי, חברת הבת של בזק, ולכן ההסדר שנועד להועיל למתחרות של בזק, העניק עד כה תועלת מוגבלת. במשרד התקשורת ניגשו כעת, באיחור משמעותי של חצי שנה לפחות לטיפול בבעיה, כך שמחירי 2019  לא יעודכנו לפני אמצע השנה. לשם כך, ערך כלכלן משרד התקשורת, עופר רז-דרור, מודל כלכלי שמבוסס על נוסחה מורכבת, שאמורה לאזן את העלויות המשתנות בשוק, בהתאם לביקושים. נוסחה כזו אמורה לשקלל את הרכיב המשתנה של היקף התעבורה הכולל של כל ספק.

במשרד מקווים שאישור הליך זה יצור מנגנון אוטומטי שמטפל במחירי השוק הסיטונאי ויקטין את עומס העבודה האינסטיבית הנדרשת ליצירת מנגנון פיקוח המחירים – המשרד נדרש לחשב את עלות התפעול של כל רכיב ברשת בזק, בשוק דינמי שעלות רכיבי חומרה בתוכו נמצאים בשינויים תכופים.

דאגה לחברות התקשורת ולא לציבור

ההשקעה הנרחבת של משרד התקשורת במנגנון מסורבל לפיקוח על המחיר איננו מתגלגל לאזרח. הצעות המחיר של הספקים ימשיכו להיות כפי שהיו עד כה – הצעות לתקופה מוגבלת, אשר מחירן "קופץ" בתום מספר חודשים או שנה, אלא אם זכר הצרכן לדרוש רישום מחדש ל"מחיר מבצע". מכיוון שאין פיקוח על המחיר הסופי, אין כל ודאות לכך שקביעת מחיר מפוקח הוגן לחברות התקשורת יתגלגל לטובת הצרכנים, או ישמש להגדלת רווחיהם.

מי מוסמך להוציא שימוע?

משרד התקשורת פרסם את השימוע של ד"ר עופר רז דרור, ללא הסמכה ברורה. בפתח השימוע, כותב דרור כי "השר מילא את ידי" למשימה הזו, אך אין נייר חתום מהשר שמסמיך את סמנכ"ל הכלכלה לנהל הליך כזה. מבדיקת "דבר ראשון" עלה כי הסמכה זו נעשתה בעל-פה, מה שעלול לחשוף את המשרד לטענות משפטיות בדבר פגמים מנהליים שיעכבו עוד יותר את קידום ההליך. פגם טכני נוסף הוא שטיוטת התקנות שפרסם המשרד כוללת מחירים לשנים 2022-2018 אף ששנת 2018 כבר הסתיימה.

משרד התקשורת לא טיפל כעת בעדכון העלויות לספקי האינטרנט על גבי רשת הוט והתעריפים הקיימים ברשת זו ימשיכו להתקיים בינתיים כפי שהם. חברת בזק הודיעה לבורסה כי היא לומדת את משמעויות השימוע.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website