הנושים סירבו לדחייה: שאלת השליטה בבזק צפויה להגיע לבית המשפט

מחזיקי אגרות החוב של אינטרנט זהב סירבו היום (שלישי) לדחיית תשלום החוב, דחייה היא שבעקבותיה צפויה שאלת השליטה בבזק להגיע לבית המשפט. פירמידת החברות השולטות בבזק רועדת, אך הפתרון למצבה הקשה של ענקית התקשורת, המחזיקה עדיין בתשתיות לאומיות רבות והייתה עד לאחרונה אחת החברות הרווחיות בתחום, אינו נראה באופק.

אתמול התקיימה הצבעה בקרב מחזיקי אגרות החוב מסדרה ג’ של חברת אינטרנט זהב, אשר חובותיה עומדים על כ-727 מליון שקל. בעלי החוב לא מקבלים את התשלומים המגיעים להם והצביעו כנגד ההצעה לדחות את קבלת התשלום הבא. לחברה יש בקופתה כ-137 מליון ש"ח, בתוכם 50 מליון שקיבלו כהזרמת הון מהבנקים, אך הפסקת תשלום החוב התרחשה בשל עצירת הדיבידנדים מבזק, המסכנת את היכולת של חברת אינטרנט זהב המחזיקה בבזק להתקיים, וגם של החברה בה היא שולטת – "ביקומ".

איך 727 מליון ש"ח ישנו את השליטה בחברה שהייתה שווה 20 מיליארד ?

עם דחיית ההצעה, יכולה נציגות בעלי החוב לדרוש את המרת החוב למניות של אינטרנט זהב, ובכך לקבל את השליטה בבזק, חלקה או כולה. בתרחיש זה, הרי שהבנקים עלולים לא לקבל דבר, ויפסידו גם את 50 מיליון השקלים שהוזרמו לחברה, אך סביר שהעניין יוכרע בבית המשפט. המהלך עלול להוות לחץ על הבנקים להזרים כסף נוסף לאינטרנט זהב, אך ללא שיפור בחלוקת רווחי בזק בטווח הקרוב, קשה לראות כיצד הבנקים יהיו מוכנים להגביר את החשיפה שלהם לסיכונים כאלו.

מבנה השליטה בבזק (גרפיקה: אידאה)

מהלך זה יכול להיתקל בעתיד בחומה נוספת, מפני שהנכס שבידי אינטרנט זהב הוא 50% ממניות "ביקומ" – אשר לה רבע ממניות בזק, המהוות גרעין שליטה. החובות של "ביקומ" גדולים הרבה יותר – כמעט 2.5 מיליארד ש"ח, ונשענים גם הם על אותו נכס – רווחי בזק. לכן מחזיקי החוב של "ביקומ", שקרובים יותר לבזק, יכולים בעתיד לקחת את השליטה בבזק מידי בעלי החוב של אינטרנט זהב בדיוק באותו אופן שבו השליטה יכולה להילקח מהבנקים, אשר לקחו אותה משאול אלוביץ’.

מצבת החובות של בזק במיליארדי שקלים (גרפיקה: אידאה)

בזק הייתה שווה בשיאה קרוב ל-20 מיליארד שקל, וכעת היא "נזרקת לרחוב" בשוק ההון בסכומים נמוכים מאוד. המצב בבזק עצמה לא כזה גרוע. לאחר אזהרת רווח עליה דיווחה בזק השבוע, שפירושה רווחי נמוכים מהציפיות, שנת 2018 צפויה להסתיים ברווח נקי של 850 מליון שקל במקום מיליארד שקל, רווח שנתי שהוא לבדו גדול יותר מחובותיה של אינטרנט זהב, אך נסיבות חשבונאיות ורגולטוריות מחייבות את בזק להפחית את השווי הרשום של נכסיה בחברות הבנות, וכן להפריש מאות מליוני שקלים לתכנית פרישת עובדים לשנים הקרובות, אשר יכולים לצמצם או למנוע את חלוקת הרווחים לבעלי המניות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website