הסכם ל-15 שנה: מאגר לוויתן יספק קונדנסט לחברת בז”ן

חברת בז"ן הודיעה לבורסה על הסכם אספקה של הקונדנסט ממאגר לוויתן. החומר יסייע כלכלית לבז"ן, ואף צפוי לגרום להפחתה קלה בפליטות לסביבה של בית הזיקוק. בבז"ן סירבו לחתום עד כה על הסכם ודחקו את בעלי לוויתן להעניק את החומר בחינם. שותפי לוויתן במגעים עם לקוח מחו"ל, כדי למכור לו את הקונדנסט דרך אשקלון במקום לבז"ן.

בהודעה של חברת בז"ן לבורסה מהיום (ראשון) נכתב כי "הסכמת החברה להתקשר בהסכם ניתנה על רקע פניות גורמי ממשלה שונים, לרבות משרד האנרגיה, בדבר חיוניות פינוי הקונדנסנט להפקת גז טבעי מהמאגר ולהזרמתו לצרכני אנרגיה בישראל – עניין בעל חשיבות לאומית, ולבקשתם, ולאחר שסוכמו תנאי ההסכם המבטיחים, לדעת החברה, את האינטרסים שלה". בהודעה מצוין כי ההסכם יהיה בתוקף ל-15 שנה, וצפוי לחסוך לבז"ן 3 מיליון דולר בכל חודש ברכש נפט. על פי ההסכם, הקונדנסט ימהל בצינור הנפט הקיים של קצא"א, מה שעשוי לשפר את הזרימה בצינור וגם לשפר במעט את הפליטות לסביבה כתוצאה מזיקוק הנפט המהול. לפי הודעת רציו, מבעלי לוויתן, לבורסה, החומר יימסר בחינם, תוך אבדן הכנסות צפוי למאגר, שמוגדר "סכום לא מהותי".

למרות ההודעה המתהדרת בקידום אינטרסים לאומיים, הקושי בהגעה להסכם היה ביסודה מסחרית. בעלי לוויתן נמצאים במשבר קל, שחייב אותם לאפשר את הזרמת הקונדנסט בחינם לבז"ן עד שימצאו לקוח אחר. לקוח כזה קיים, אף שבעלי לוויתן עדיין לא הודיעו רשמית על ההסכם עימו. לפי כלכליסט, לבז"ן הוצעו הנחות של עשרות אחוזים במהלך המשא ומתן לגבי מחיר הקונדנסט. לקוח מחו"ל, שירכוש את הקונדנסט, יעשה זאת דרך מסוף דלקים באשקלון, פעולה שתחייב את פינוי הקונדנסט במיכליות מאזור חוף דור – חלופה בעייתי מבחינה סביבתית.

קונדנסט הינו תערובת של נוזלים הדומים בהרכבם לנפט קל המופקת בתהליך ניקוי הגז מהבאר, ואיך דרך להפיק גז מבלי לצבור קונדנסט. לכן, בבז"ן עשויים לקבל קונדנסט בחינם ממאגר לוויתן באופן זמני. ההסכם שהחתם עולה בקנה אחד עם החלטות מוסדות התכנון, לפיהם מבחינה סביבתית עדיף להזרים את הקונדנסט בצינור קצא"א, על פני הזרמתו במיכליות לייצוא בנמל דלקים.

שווי הקונדנסט מלוויתן, במחירים בו מאגר "תמר" מוכר את החומר לבית הזיקוק באשדוד הוא כ-52 מיליון דולר בשנה. יש לציין כי מול בז"ן מופעל לחץ של מספר פעילים סביבתיים הסבורים שהזרמת הקונדנסט לבז"ן תהווה אסון ועיגון נוסף של הקיום של בית הזיקוק במקום להיערך לסגירתו. אם שותפי לוויתן מצאו אפשרות ליצוא לחו"ל הן הוכיחו שהחשש כי הקונדנסט יגביר את הצורך הלאומי בבז"ן הוא מוגזם.

תכניות המדינה לקונדנסט

על פי תכנון תמ"א 37 ח’, פינוי הקונדנסט יעשה דרך הזרמה לחוף, לא רחוק מחוף דור, ומשם הוא אמור להיות מוזרם בשגרה לתוך צינור הנפט של קצא"א, המוביל נפט לבז"ן, בהיקף של עד 3% מכמות הנפט בצינור. מהילה שכזו תשפר את הזרימה בצינור וגם את איכות הנפט. במקרה של תקלה בצינור הזה, אמור להיות צינור נוסף לבז"ן, המוביל קונדנסט בלבד. צינור זה לא הושלם, בשל בעיות סביבתיות שתוואי הצינור גורם להן. במקרה של תקלה בשני הצינורות, או כשיש תקלה בבז"ן, הקונדנסט אמור להיאגר במיכל חירום סמוך לאתר "חגית" של חברת החשמל. מיכל זה איננו מוכן לפעולה בשלב זה. לכן, פינוי הקונדנסט במשאיות הינו האופציה בעלת העדיפות הסביבתית הנמוכה ביותר. העימות המסחרי בין בעלי לוויתן לבז"ן היה כפסע מלגרום לאפשרות זו להתממש.

רק בזכות ההפרטה

מדינת ישראל הפקידה חלק נכבד מהאינטרסים הלאומיים שלה בידי חברות פרטיות. ההפרטה בתחום חיפושי הנפט והגז איננה מצב חדש, אך תיקוני החקיקה בעקבות ועדת ששינסקי בשנת 2011 עיגנו עוד יותר את תפקידה של המדינה לאינטרס צר – קבלת נתח כספי מן ההכנסות. בכל שאר התחומים, התכנוניים והמסחריים, המדינה נאלצה לוותר ויתורים מפליגים על כוחה במתווה הגז בשנת 2015 על מנת לעודד את בעלי המאגרים לפתח את אותם, בלוחות זמנים שהתאימו ליזמים ולא למדינה. הפרטת בתי הזיקוק יצרה תלות דומה בגורמים פרטיים בתחום זיקוק הדלקים. כך יוצא ששני תחומים המשפיעים על אינטרסים לאומיים כבדי משקל – זיקוק דלק, והפקת גז – פועלים בהתאם לשיקולים מסחריים או שיקולים פרסונליים של בעלי הון, במקרה זה, תוך התפשרות על האינטרס הלאומי מבחינה סביבתית.

העברת הקונדנסט במשאיות הינה יקרה יותר ובטוחה פחות מהזרמה בצנרת, לרבות תוספת עומס לכבישים. פיתוח מאגר לוויתן דרוש לישראל מכמה סיבות: הוזלת מחיר החשמל, הגברת התחרות במשק הגז, הפחתה קלה בשיעור השימוש בפחם אצל חברת החשמל ותנאי תומך לסגירה של התחנות הפחמיות בהדרגה בשנים הבאות. מדינת ישראל יכולה להורות לחברות ממשלתיות כמו קצא"א ותש"ן להוליך ולאחסן דלקים, אך לאחר ההפרטה היא לא יכולה להורות לבז"ן לרכוש את החומר. ההסכם כעת עולה בקנה אחד עם האינטרס הלאומי הסביבתי ונעדר כל הגיון מסחרי. הסכם חלופי עם לקוח מחו"ל צפוי להיחתם בקרוב והוא עלול לגבור על האינטרס הסביבתי ולחייב פינוי קונדנסט במשאיות. כדי לשמור על האינטרס הסביבתי, ראוי היה שמדינת ישראל תתערב בשוק ותאלץ את בז"ן לשלם מחיר הוגן על הקונדנסט בכדי למנוע הולכה מסוכנת יותר במיכליות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website