הסכמה על תשלום ימי הבידוד: היומיים הראשונים על חשבון העובד, היתר על חשבון המדינה והמעסיקים

ההסתדרות נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל ומשרד האוצר הגיעו להסכמות לגבי אופן התשלום בעבור ימי הבידוד. על פי הסיכום, ימי הבידוד ירדו ממכסת ימי המחלה שצבר, שהוא נושא בעלות היומיים הראשונים והמדינה והמעסיקים יחלקו את העלות של יתר הימים, כך שבסופו של יום סך העלות יתחלק בין שלושת הצדדים.

על פי ההסכמות, ימי הבידוד ירדו ממכסת ימי המחלה של העובד, והתשלום עבורם הימים יהיה, כקבוע בחוק דמי מחלה – כלומר העובד לא יהא זכאי לתשלום על היום הראשון, ובימים השני והשלישי יהיה זכאי ל-50% מערך יום המחלה. באופן זה למעשה, מתחלק נטל הבידוד בין העובד לבין המעסיק והמדינה.

כמענה לעובדים שאין ברשותם מכסת ימי מחלה, אוכלוסייה שלא קיבלה מענה בהסדר הקודם שנפסל על ידי בג"ץ, הוסכם בין הצדדים כי עובדים אלו יקבלו תשלום עבור ימי הבידוד, בהתאם לחלוקה הבאה: 0% מהשכר על היום הראשון, 50% מהשכר על היום השני, 50% מהשכר על היום השלישי, ו-70% החל מהיום הרביעי והלאה – אשר ימומנו במלואם על-ידי המדינה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד סוכם כי ההסתדרות לא תכריז על סכסוכי עבודה ולא תנקוט בצעדים ארגוניים בדרישה להרחבת הזכאות. עם זאת, ההסתדרות תוכל להגיע להסכמים מיטיבים לעניין ימי הבידוד, לפיהם המעסיק יהיה רשאי בין היתר, לשלם לעובד 100% מערך יום מחלה, החל מיום הבידוד הראשון. המדינה לא תשפה את המעסיק על החלק המשלים להסדר המיטיב.

לדרישת המעסיקים, ההסכמות לא יחולו על עובדים ששבו מנסיעה פרטית לחו"ל. עוד הדגישו ההסכמות כי על העובד חלה חובת רישום בדבר הבידוד אליו נכנס באתר משרד הבריאות, וכי המעסיקים יפעלו כדי לסייע לעובדים בהגשת הדיווח.

היום (רביעי) אמור היה להיכנס לתוקפו פסק הדין של בג"ץ מיולי, המבטל את ‘תעודת המחלה הגורפת’ שניתנה לעובדים בבידוד, עם זאת על מנת להשלים את הליך חקיקת ההסכמות, פנו הצדדים לבית המשפט בבקשה להאריך את ההסדר הקיים על פיו משולמים הימים כימי מחלה על ידי המעסיק לבדו ב-28 ימים.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: "גודל השעה מחייב את כולם להפגין אחריות ולשאת במשותף בנטל. מאז פרוץ המשבר, הוכחנו יותר מפעם אחת כי רק שיתוף פעולה אמיתי בין הצדדים, יכול להחזיר את התקווה ולחזק את החברה הישראלית מבפנים. אנו לא יודעים כמה זמן המשבר הזה עוד ילווה אותנו, אבל אנו כן יודעים שהפערים ראויים לגישור. על כולנו להמשיך ולעשות את המקסימום כדי שהמשק יחזיק מעמד ויעלה למסלול שיאפשר את שיקומו וצמיחתו. ההסכמות שהושגו על אף חילוקי הדעות, בסוגיית תשלום ימי הבידוד, מייצרות איזון ראוי בעולם יחסי העבודה. תודה לכל השותפים שגילו מנהיגות אחראית וחתימה טובה לכל בית ישראל".

שר האוצר ישראל כ"ץ: "בימים קשים אלו אנחנו נדרשים יותר מתמיד לתת הגנה מלאה וביטחון לכל אחד/ת מהעובדים. אני מברך על ההסכם שגובש, תוך שיתוף פעולה חשוב בין הגורמים, שיסייע באופן ישיר ובלתי מתפשר למגזר העסקי. מדובר בלקיחת אחריות משמעותית, מצד מדינת ישראל, על השלכות משבר הקורונה. אמשיך לפעול באחריות ובמקצועיות לטובת חיזוק המשק הישראלי והסקטור העסקי".

יו"ר נשיאות המעסיקים ונשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר: "אני שומע את הקולות שדורשים שכל ימי הבידוד יהיו על חשבון המדינה או על חשבון העובד, אבל מתוך תחושת אחריות לאומית, הסכמנו לנשיאה משותפת בנטל, בכפוף לכך שגם המדינה תישא חלק משמעותי מהעלויות. זהו צעד אדיר שמסייע למגזר העסקי שהתחיל בעתירה שהגשנו לבג"ץ בתחילת משבר הקורונה נגד ההכרה בימי הבידוד כמחלה, ומסתיים בלקיחת אחריות של המדינה. אני מודה לנשיאות המעסיקים והעסקים ולנשיאות התאחדות התעשיינים שאישרו פה אחד את המתווה ונמשיך לפעול על מנת להחריג עסקים שמעסיקים עד 5 עובדים כדי שעלות הבידוד לא תיפול על כתפי המעסיקים והעובדים".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website