“העובדים במפעלים, השומרים, הקופאיות בסופר – הם שדחפו את העלייה בשכר”

"לא חלחול מלמעלה, אלא ההפך – פועלות הניקיון, השומרים, הקופאיות בסופר, העובדים במפעלים ובחברות, הם אלו שהפעם דחפו את העלייה בשכר". כך אמר פרופ’ ירון זליכה בסרטון שהפיקה ההסתדרות לציון האחד במאי, חג הפועלים, אותו חוגגים היום ברחבי העולם. זליכה התייחס למאבקה של ההסתדרות להעלאת שכר המינימום ואמר כי "ההסתדרות פעלה כוועד של החלשים ביותר. זה לא היה קל אבל היו מי שעזרו: כל העובדים המאוגדים במשק."

סביב ההסכם שנחתם בין ההסתדרות לנשיאות הארגונים העסקיים להעלאת שכר המינימום, תחילה ל-5,000 שקלים ואז ל-5,300 שקלים, נשמעו טענות כי העלאת השכר תגרום לאבטלה, לפגיעה במשק ולפגיעה בעובדים. בסרטון מתייחס זליכה לטענות אלה ומציין כי "לצד עלייה בשכר מינימום התחוללה עלייה בתעסוקה וירידה באבטלה. לא רק החלשים הרוויחו – כל המשק הרווויחו – בתקופה זו גם השכר הריאלי בכל המשק עלה, 14% בחמש השנים האחרונות, אחרי עשור של דשדוש בשכר." בהקשר זה יש לציין כי בנתונים שפורסמו אתמול (שלישי) שומרת האבטלה בישראל על רמה נמוכה של 4.1%.

הפגנת עובדים של ההסתדרות למען קליטת עובדי קבלן, 2011 (צילום: פלאש 90).

בכל הנוגע לצמצום פערים, ציין זליכה כי "השכר של עובדות הניקיון ועובדי השמירה, העובדים החלשים ביותר, עלה דווקא יותר מהממוצע. זה צמצום פערים."

זליכה התייחס גם לטענות לפיהן עבודה מאורגנת פוגעת בפריון ובתוצר ואמר כי "יש דווקא קשר חיובי בין שיעור המאוגדים בכל מדינה לבין רמות התוצר שלה. יותר מאוגדים יותר תוצר לשעת עבודה. ככל שהעובדים מאוגדים יותר, כך נמצא פחות חוסר שוויון, יותר מאוגדים – פחות עוני, יותר שוויון ויותר תוצר".

עוד מציינים בהסתדרות הישגים נוספים שלה, ביניהם: הנהגת פנסיית חובה, הסכם לשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלויות, קיצור שבוע העבודה, הסכם הבטיחות בענף הבניין, קליטת עובדי קבלן ועוד.

"היום כלכלנים בכירים וארגונים כלכליים מובילים בעולם מבינים את תרומתה הגדולה של העבודה המאורגנת לצמיחה מכלילה ולצמצום פערים. קרן המטבע הבינ"ל מראה קשר מובהק בין החלשות העבודה המאורגנת לחלוקת משאבים לא שוויונית – פחות למעמד הביניים, ויותר למנהלי תאגידי ובעלי הון. גם ארגון ה-OECD מפרסם בדו"ח המסכם שלו כי הסכמים קיבוציים עשויים להיות כלי לצמיחה מכלילה יותר, כזו שאוכלוסיות מוחלשות נהנות ממנה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website