העו”סים המועסקים ברשויות המקומיות הוכרו כעובדים חיוניים

באיחור של מעל שבועיים מאז הדיון הקודם בעניינם, הוכרו העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות  כעובדים חיוניים. הממשלה אישרה אתמול תיקון לתקנות לשעת חירום, לפיו יוכרו כל העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות כעובדים חיוניים. עד התיקון, נמנו העו"סים כחלק מהמכסה המותרת להעסקה של כלל עובדי הרשויות, וההחלטה כמה מהם ימשיכו לעבוד נותרה בידי ראשי הרשויות המקומיות. התיקון לא חל על עו"סים שמועסקים על ידי משרד הרווחה והחלתו עליהם תלויה בהסכמות בין משרדי האוצר והרווחה.

מאיגוד העובדים הסוציאליים נמסר: "אנו מרוצים שהתקבלה דרישתנו לשנות את תקנות שעת החירום כך שהעובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות הוכרו כחיוניים. ראשי הערים מחויבים כעת להמשיך ולהעסיקם באופן מלא. אנו ממשיכים ודורשים גם את העסקת העובדים הסוציאליים במשרד הרווחה באופן מלא והחזרת מלוא התקצוב של תוכניות הרווחה בקהילה".

ברשויות מקומיות מועסקים עובדים סוציאליים במגוון תפקידים כגון תכניות חברתיות ותכניות בקהילה המסייעות לאנשים במצוקה כלכלית, נוער בסיכון, אזרחים ותיקים ועוד. לפני שלושה שבועות הוכרו אלו המועסקים לפי חוק (חוקי הנוער, החוסים, סדרי הדין וכו’) כעובדים חיוניים שהעסקתם מותרת מעבר למכסת ההעסקה ברשויות המקומיות. העסקתם של יתר העובדים הסוציאליים נותרה נתונה להחלטתן של הרשויות  בהתאם לצורך ולמכסות. התיקון יאפשר לחדש את מצבת כוח האדם של העובדים הסוציאליים במלואה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

 שר העבודה והרווחה, אופיר אקוניס: "המאבק בנגיף הקורונה מתנהל בכמה חזיתות ואחת החשובות בהן היא החזית החברתית. המשרד בראשותי עשה מאמצים רבים על מנת שהעובדים הסוציאליים, שלהם תפקיד חיוני בטיפול באוכלוסייה, יוכרו כעובדים חיוניים. ההחלטה תאפשר לרשויות המקומיות להעסיק את העובדים הסוציאליים במהלך תקופת החירום ולדאוג לכך שהאוכלוסיות שזקוקות לסיוע יוכלו לקבל אותו ולהמשיך ולהפעיל תכניות חברתיות חשובות גם בתקופה המאתגרת הזאת".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website