העליון דחה את העתירה: ארנון בר דוד ימונה לתפקיד יו”ר ההסתדרות

בית המשפט העליון דחה על הסף את ערעור יו"ר ארגון העיתונאים בהסתדרות נגד ההסתדרות. בחירות יו"ר ההסתדרות בבית נבחרי ההסתדרות, נגדן הוגשה העתירה, יתקיימו היום כסדרן.

בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) את ערעורו של יו"ר ארגון העיתונאים בהסתדרות יאיר טרצ’יצקי, שהוגש כנגד החלטת בית המשפט המחוזי מאתמול לדחות את עתירתו נגד בית נבחרי ההסתדרות. טרצ’יצקי עתר נגד החלטת ההסתדרות לבחור את יו"ר ההסתדרות החדש בבחירות פנימיות שהתקיימו בבית נבחרי ההסתדרות (בינ"ה) ולא בבחירות כלליות. בנוסף לערעור, טרצ’יצקי ביקש מבית המשפט להורות על מתן סעד זמני שימנע את קיום הבחירות בבינ"ה, שמתוכננות להתקיים היום בשעה 14:00.

בניין ההסתדרות בת"א (צילום: גיל פלוטקין).

שופטת העליון וילנר דחתה היום הן את הבקשה למתן סעד זמני, והן את הערעור, בשל השיהוי בהגשתם – הבקשה הוגשה היום בשעות הבוקר, כאשר הבחירות בבינ"ה מתקיימות רק שעות אחדות מאוחר יותר.

"אנו מצויים כעת לאחר "הדקה ה-90"

וילנר כתבה כי "המבקש פנה לבית המשפט המחוזי רק ביום 21.3.2019 וביקש לעכב את הליך הבחירות. אני סבורה כי בכך השתהה המבקש, וכי היה עליו לפנות לבית המשפט כבר עם פרישתו של מר ניסנקורן, עת היה ניתן לצפות כי הליך הבחירות יתבצע בהתאם להסדר הזמני. יתר על כן, וודאי שהיה על המבקש לפנות לבית המשפט בסמוך מיד לאחר קבלת החלטת בינ"ה מיום 17.3.2019, כמפורט לעיל. בית משפט זה עמד לא אחת על כך שאף שיהוי קצר עלול להביא לדחיית בקשה לעיכוב הליכי בחירות, וזאת בשים לב לחשיבות המיוחדת של לוחות הזמנים בנושאים אלה".

עוד כתבה וילנר כי "בענייננו, אנו מצויים כעת לאחר "הדקה ה-90", פחות משעתיים לפני מועד הבחירות, באופן שלא מותיר שהות לבחון את טענותיו של המבקש כראוי ולקבל את תשובת המשיבים, טרם קיומו של הליך הבחירות עצמו. לנוכח האמור, דין הבקשה להידחות".

בעתירה, ביקש טרצ’יצקי להורות על סעד זמני שכן מועד קיום הבחירות בבינ"ה לא יפגעו גם אם ידחו במספר ימים, בעוד עתירתו שלו תידחה ותהפוך לתיאורטית בלבד לו תתקיים לאחר שיתקיים הליך הבחירות. מנגד, טענו ההסתדרות ובינ"ה כי הן רואות חשיבות גדולה בקיום בחירות מוקדם ככל האפשר, שכן ההסתדרות אינה פועלת במיטבה ללא יו"ר קבוע בראשה. בערעור שהוגש הבוקר, התייחס טרצ’צקי להחלטת לבחור יו"ר בבינ"ה ולא בבחירות כלליות כ"כרסום מתמיד באופיו הדמוקרטי של ארגון העובדים הגדול במדינת ישראל".

כזכור, אתמול דחה בית המשפט המחוזי את עתירתו של טרצ’יצקי, וקבע כי ההסדר לפיו נוהגת ההסתדרות, המסמיך את בינ"ה לבחור את יו"ר ההסתדרות בבחירות פנימיות ולא כלליות לאחר עזיבת יו"ר לפני חלוף כהונתו, הינו חוקתי. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי ההחלטה לנהוג כך גם הפעם, הינה סבירה, ולא מצא עילה להתערבות בה.

בשבוע שעבר, התקבלה בבינ"ה החלטה לפיה נוכח עזיבתו של יו"ר ההסתדרות הנוכחי את תפקידו, יתבצע הליך בחירה ליו"ר ההסתדרות החדש בקרב 171 חברי בינ"ה, ולא בקרב כלל חברי ההסתדרות. החלטה זו התקבלה בהתאם לסעיף המדובר בחוקת ההסתדרות. עוד ביקשה התביעה לקיים בהסתדרות בחירות כלליות שיובילו לבחירת היו"ר הבא.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website