העלייה הראשונה

לראשונה מאז מאי 2011, הודיע היום (שני) בנק ישראל על העלאת הריבית  ב-0.15 נקודות אחוז לרמה של 0.25%. בכך חוזרת הריבית לרמתה לפני שלוש שנים. ההחלטה מהווה תפנית במדיניות המוניטרית בה נוקט בנק ישראל עד כה. אחרי מספר שנים בהם משאיר בנק ישראל את הריבית ברמה אפסית, אותו לאחרונה בבנק שהריבית עשויה לעלות.

בנימוקי הבנק נכתב כי ההתייצבות אינפלציה על מעט מעל הגבול התחתון של היעד, והיא צפויה להיוותר בתחום זה גם בחודשים הקרובים. הציפיות והתחזיות לשנה מהמקורות השונים נעות סביב רמה של 1%. הציפיות לטווחים הבינוניים נותרו מבוססות בתוך תחום היעד. עליית השכר במשק והמדיניות הפיסקלית המרחיבה יתמכו בהמשך התבססות האינפלציה ביעד.

עוד הוסיפו כי ניתוח מכלול הנתונים והאינדיקטורים העדכניים אודות הפעילות הכלכלית מביא להערכה שהמשק מתכנס לקצב הצמיחה הפוטנציאלי, וזאת למרות האטה ברבעונים השני והשלישי חלה האטה מסויימת בקצב הצמיחה של המשק. הכלכלה האמריקאית שומרת על איתנות, אולם הסיכונים בעקבות החרפת "מלחמת הסחר" והחרפת הסיכון הפוליטי באירופה ממשיכים להעיב על המומנטום. קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה למרבית הגושים, ונמשכת ההתמתנות בסחר העולמי

מאז החלטת הריבית האחרונה השקל נחלש ב-3.6% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי וב-3.2% מול הדולר. מחירי הדירות התייצבו בחודשים האחרונים. מסתמנת התייצבות במספר העסקאות ובהיקף המשכנתאות, תוך עלייה קלה בריבית המשכנתאות.

גם לאחר העלאת הריבית ב-0.15 נקודות אחוז המדיניות המוניטרית הנה מרחיבה, ותמשיך לתמוך בהשגת יעדי המדיניות. הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר.

מדובר במפגש הראשון של הועדה המוניטרית אותה יוביל הנגיד החדש. מאז שנת 2015 נמצאת הריבית של בנק ישראל על 0.1%. בפגישות האחרונות של הועדה המוניטרית הוחלט שלא להעלות את הריבית, אבל מספר גורמים מעידים על זה שבבנק עשויים כעת לשנות את ההחלטה.

מאז שנת 2013 עומד שיעור האינפלציה בישראל מתחת ליעד שמציב בנק ישראל- 2%. שיעור האינפלציה נמצא בעלייה הדרגתית מאז שנת 2016, אך עומד עדיין מתחת ליעד. בנק ישראל הודיע כי ישאיר את הריבית ברמה אפסית כל עוד האינפלציה תישאר נמוכה מהיעד.

כמו כן, הריביות בבנקים המרכזיים ברחבי העולם נמצאות בעלייה מזה שנתיים. לאחרונה החל הבנק הפדרלי בארה"ב להעלות את הריבית, ובנק ישראל צפוי במוקדם או במאוחר ללכת בעקבותיו.

בישיבה האחרונה של הוועדה המוניטרית נמסר כי "בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו".

קרנית פלוג, הנגידה היוצאת, הסבירה בישיבה האחרונה כי התנאים להעלאת ריבית בישראל מבשילים. הנגידה הסבירה כי המשק הישראלי צפוי להמשיך לצמוח ברבעונים הקרובים, וכי לדעתה התנאים בהן הוועדה המוניטרית תקבל החלטה על העלאת ריבית מתקרבים. "תמונת המצב הכלכלית יחסית יציבה בחודשים האחרונים: ההאטה בצמיחה ברבעון השני הייתה ככל הנראה זמנית והמשק ממשיך לצמוח בקצב נאה, תוך ששוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה; סביבת האינפלציה מצויה בקרבת הגבול התחתון של היעד; הכלכלה העולמית ממשיכה לצמוח, אך הסיכונים מתגברים" היא אמרה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website