הפערים הגדולים ביותר: בין תוצאות התלמידים דוברי העברית לדוברי הערבית

מבט מעמיק יותר על הישגי התלמידים היהודים לעומת אלו של התלמידים הערבים במבחני הפיז"ה מראה פערים משמעותיים, שהדו"ח מציין כגדולים ביותר במדינות ה-OECD, בהשוואה לפערים בין מעמדות שונים. בכל שלושת תחומי האוריינות – מדעים, חשבון והבנת הנקרא – נרשמו פערים ניכרים בנקודות הציון לטובת דוברי העברית: 144 נקודות בהבנת הנקרא, 111 נקודות במתמטיקה ו-116 נקודות במדעים. ממוצע הניקוד של דוברי העברית דומה לממוצע ה-OECD ועומד על כ-490 נקודות. בקריאה הציון של דוברי העברית בישראל אף גבוה ממנו מהממוצע העולמי עם 506 נקודות לעומת 487, זאת בעוד שממוצע דוברי הערבית נמוך מממוצע ה-OECD ודומה לממוצע במדינות הנמצאות בתחתית מדרג המדינות. יתרה מכך, הנתונים מראים שבקרב תלמידי החברה הערבית נרשמו ירידות ממוצעות בהשוואה לשנים הקודמות בכל תחומי הדעת והן מגיעות עד ל-29 נקודות.

בקרב דוברי העברית, 4% מהתלמידים סווגו כמצטיינים בכל שלושת תחומי האוריינות יחד, ואילו בקרב דוברי הערבית השיעור אפסי. 12% מהתלמידים דוברי העברית סווגו כמתקשים בכל שלושת תחומי האוריינות יחד ואילו בקרב דוברי הערבית למעלה ממחצית מהתלמידים סווגו כמתקשים בכל התחומים. עוד מציין הדו"ח כי הפערים בהישגים בין תלמידים דוברי עברית ותלמידים דוברי ערבית המשיכו להיות משמעותיים גם כשנעשתה השוואה בין תלמידים מאותו רקע כלכלי-חברתי.

בני נוער בדואים בנגב. למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: הדס פרוש / פלאש90).

לאור ממצאים הקשים, משרד החינוך הוציא היום (שלישי) הודעה על כך שיקום צוות שייבחן את הדברים ובין היתר יבדוק מחדש וישקול כיצד לשנות את תכנית הלימודים בשפה הערבית. עוד נמסר מהמשרד שייבדקו חומרי ההוראה ושיטות ההוראה, אופן השימוש בתוספת השעות והמשאבים וייעשה מיקוד באוכלוסייה הבדואית בדרום שם נרשמו ההישגים הנמוכים ביותר.

"עם כניסתי לתפקיד הצהרתי כי אוביל את דגל צמצום הפערים. זהו האתגר המרכזי היום במדינת ישראל", מסר שר החינוך, הרב רפי פרץ. "המציאות בה הפערים בין תלמידים מרקע סוציו-אקונומי גבוה לנמוך התרחבו בלתי מתקבלת. אנו פועלים בכדי לתקן זאת ורק השבוע הודענו כי המשרד הרחיב את הפרויקט לצמצום פערים בפריפריה לעוד ערים ויישובים", כך השר.

שר החינוך, רפי פרץ ומנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, במטה פתיחת שנת הלימודים של משרד החינוך, 1 בספטמבר 2019 (צילום: אבשלום שונשוני/פלאש90)

"ניתוח ממצאי פיז"ה מצביע על פערים עקביים בין דוברי עברית לדוברי ערבית – נתון שמחייב אותנו לשנות כיוון", אמר מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב. "בהתאם להנחיית שר החינוך יוקם צוות עבודה שיגבש תכנית מקיפה עם התייחסות דיפרנציאלית, ממוקדת ופרטנית", הוסיף.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website