הפרקליטות סגרה תיק אונס נוסף בו נחשד אלון קסטיאל בשל חוסר סבירות להרשעה

פרקליטות מחוז ת"א הודיעה הערב (חמישי) לבאי כוחו של אלון קסטיאל, שמרצה כבר זמן מאסר בגין עבירות מין קודמות שביצע, כי החליטה על סגירת תיק בו נחשד באונס, זאת בשל חוסר ראיות מספקות.

לאחר בחינת מכלול הראיות בתיק, סבורה הפרקליטות כי לא קיים סיכוי סביר להרשעה בתיק זה ולכן, התיק נסגר. הודעה על כך נמסרה גם לבאת כוחה של המתלוננת. יצוין כי תיק נוסף בו נחשד קסטיאל בעבירת אונס נסגר אף הוא במאי 2018 מחוסר ראיות.

מלבד שני תיקים אלה, קסטיאל הורשע זה מכבר בעבירות מין שביצע בארבע נשים, זאת במסגרת הסדר טיעון. קסטיאל נשלח למאסר של ארבע שנים ותשעה חודשים בגין הרשעה זאת, אותו הוא מרצה מאז יולי האחרון.

תחילה, התלוננו 14 נשים על אלימות מינית אותה חוו מצד קסטיאל – אך הסדר הטיעון במסגרתו הודה והורשע בעבירות כלל כאמור ארבע נשים בלבד.

"זאת תמונת עבריינותו של הנאשם – שאיננה חד פעמית", כתבו השופטים גלעד נויטל, טלי חיימוביץ וגרשון גונטוטניק בגזר דינו של קסטיאל מיולי האחרון. "במהלך השנים הנאשם ביצע עבירות מין כשהוא עושה זאת כל פעם כלפי מתלוננת אחרת תוך התעלמות מרצונה, מכבודה ומזכותה על גופה. פולש לפרטיותה ופוגע במתלוננת באופן חמור עד חמור מאוד. הנאשם יכול היה להימנע מעבירות אלה הן מלכתחילה, והן במהלכן, לא כל שכן כשהמתלוננות הבהירו לנאשם במלל ו/או בהתנהגות שהן אינן מעוניינות".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website