הצמיחה בשנת 2018 עומדת על 3.2%, שוק הנדל”ן הוא מעכב הצמיחה המרכזי

הצמיחה בשנת 2018 ירדה ל-3.2%. הצמיחה בתוצר לנפש עומדת על 1.2%. המשקולת המרכזית המעכבת את הצמיחה – שוק הנדל"ן. כך עולה מהאומדנים המוקדמים לשנת 2018 שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שנת 2018 הייתה שנה סבירה מבחינת צמיחת התוצר שנאמד בכ-3.2%. אומנם מדובר על ירידה לעומת 2017 (3.5% צמיחה) ו-2016 (4%) אך עדיין לא מדובר בקצב צמיחה נמוך.

פילוח נתוני הצמיחה למחוללים השונים יכולה גם ללמד מדוע נרשמה הירידה בצמיחה לעומת השנים הקודמות. בזמן שהצריכה הפרטית, הצריכה הציבורית והייצוא רשמו צמיחה של 4% ויותר, ההשקעה בנכסים קבועים המתבססת בעיקר על הפעילות בשוק הנדל"ן רשמה צמיחה של 2.7% בלבד ומשכה את הצמיחה הכוללת כלפי מטה.

הקיפאון המתמשך בשוק הנדל"ן למגורים הביא להצטמקות של 8.5% בפעילות ענף הנדל"ן. השקעה בנכסים קבועים בשאר ענפי המשק דווקא רשמה עליה של 8.2% ובכך איזנה את ההשפעה של הקיפאון בענף הבניה.

בתחום הצריכה הציבורית ניתן לראות עליה משמעותית בצריכה האזרחית (4.7%) ולעומתה עליה מתונה בלבד (1.6%) בצריכה הביטחונית. בתחום הצריכה הפרטית, דווקא הצריכה של מוצרים בני קיימא (ריהוט, מכשירי חשמל וכו’) הייתה גבוהה (6.7%) בעוד שהגדלת הצריכה השוטפת (מוצרי מזון, דלק והוצאות דיור) הייתה נמוכה (1.3%).

בנוסף מציינים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי הצמיחה הושפעה מהעליה במחירי הסחורות והשירותים במשק (1.9%) שבשנתיים הקודמות דווקא רשם ירידה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website