הצעה של הרגע האחרון

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מתח הבוקר (ראשון) ביקורת על הצעת ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר משה כחלון, לפיה על מנת לעמוד בהתחייבות הממשלה להעביר את תוספת השכר המגיעה לשוטרים ולגמלאים, יתבצע קיצוץ רוחבי בכלל משרדי הממשלה.

מנדלבליט ביקר את העובדה כי ההצעה הוגשה לממשלה רק ערב לפני ישיבת הממשלה בה היא אמורה הייתה להיות נדונה. "הצעה זו הוגשה לממשלה והועברה אל השרים במוצאי השבת, ערב ישיבת הממשלה. מדובר בהצעת החלטה שיש לה השלכות תקציביות כבדות משקל על כלל משרדי הממשלה ומטבע הדברים צפויה להיות לה השלכה ניכרת גם על השירותים לציבור שממומנים בידי משרדי הממשלה" כתב מנדלבליט.

עוד הוסיף מנדלבליט כי "בנסיבות אלו ברי, שקיים קושי בכך שהצעת ההחלטה הוגשה ערב ישיבת הממשלה שכן היא מקשה על השרים לבחון אותה לקראת ישיבת הממשלה ולהתייחס לתוכנה. כמו כן יצוין שהצעות מעין אלו שעניינן קיצוץ רוחבי משמעותי מצריכות פרק זמן ארוך יותר לצורך בחינת השלכות הקיצוץ לרבות הצגת חלופות בידי השרים".

על אף ביקורת זו, סיים מנדלבליט את עמדתו בקביעה כי בכל זאת ניתן לדון בהצעה, גם אם הוגשה בפרק זמן סמוך כל כך לישיבה.

הבוקר, הגיבה המשטרה לסערה המתחוללת סביב הסכם השכר, וגינתה את הנסיונות לסגת מההסכם שהושג עם האוצר. המשטרה הזכירה את המאבק הארוך המתנהל במטרה להשיג את תוספת השכר לשוטרים ולגמלאים: "במסגרת המאבק לתיקון עוול בן 13 שנה שהוא בגדר הלנת שכר, הכריעו שלוש ערכאות שונות בבית הדין לעבודה והכירו בזכויותיהם של השוטרים והגימלאים לקבלת תוספת זו המגיעה להם עפ״י דין. בין היתר אמר בימ״ש: ״משרד האוצר החיל מדיניות סותרת להחלטות ממשלה מבלי שהוסמך לכך״ וכן כי ״יש להצטער על האופן בו פעל משרד האוצר במשך השנים בהקשר זה״".

עוד מסרה המשטרה כי "לאחרונה הגיעו נציגי המשטרה, המשרד לבט״פ ונציגי האוצר, להסכם פשרה שיכלול את פריסת התשלומים המגיעים לשוטרים והגימלאים ע״פ שנים רבות, מצב שיכל היה כמובן להימנע אם התוספת הייתה משולמת במועדה כנדרש ובאופן שוטף – שכן כאמור מדובר בתשלומים שמגיעים לשוטרים בדין".

בהמשך, התייחסה המשטרה לקולות הנשמעים בימים האחרונים וקוראים לסגת ממימוש ההסכם "לצערנו במהלך היממה האחרונה יש מי שמנסה לצייר יישום וביצוע של החלטת ממשלה ופסק דין של בית המשפט, כאילו ומדובר בכלכלת בחירות או בשיקול פוליטי כזה או אחר, לעיתים תוך זלזול בוטה ופסול בציבור של עשרות אלפי שוטרים וגימלאים המשרתים ומגנים מזה עשרות שנים על אזרחי ישראל, כאשר בפועל לוחות הזמנים לפיצוי נובעים מהחלטת בית המשפט. בין אם אמירות של פקידי אוצר, פרשנים או בעלי עניין אחרים – הרי שלא ניתן יד לניסיון הפסול והמגמתי להוביל מהלך שלא לקיים הוראות פסק דין והחלטת ממשלה ולתקן עוול ממושך שהוא בגדר הלנת שכר עבור עשרות אלפי גימלאי משטרה ומשרתי קבע בישראל".

בסיום, הזכירה המשטרה את הויתורים להם הסכימה עד כה במשא ומתן על מימוש ההזכם "נזכיר כי כפשרה ועל מנת שלא להעמיס על תקציב המדינה ויתרו השוטרים, הגימלאים והסוהרים, לפנים משורת הדין, על הצמדה וריבית בגין חוב שהצטבר במשך 13 שנים, ואף הסכימו לפריסת החזר הזכאות המלאה למשך כ-30 שנים מיום הזכאות (2006). משטרת ישראל תמשיך לפעול למימוש זכויותיהם, שכרם ותנאי שירותם של המשרתים בשורותיה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website