הקלות מיום ראשון: פתיחת כלל החנויות מלבד קניונים; מספרות ומכוני יופי יחזרו לפעול

הממשלה אישרה תקנות שעת חירום הקובעות הקלות נוספות במגבלות שהוטלו למניעת נגיף הקורונה, במטרה להחזיר בהדרגה את המשק הישראלי לשגרה זהירה בצל המגפה. התקנות, שייכנסו לתוקף בחצות שבין שבת לראשון הקרוב, מתירות מכירת מזון במסעדות ללא ישיבה (״טייק אווי״), פתיחת מספרות ומכוני יופי, קוסמטיקה לרבות הסרת שיער בלייזר ופתיחה של חנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים סגורים. עוד סוכם על עבודת מטפלים אשר יעבדו באופן יחידני או עם אנשים הגרים באותו משק הבית, ללא מגע, תוך שמירה על מרחק 2 מטרים, עטיית מסיכות וחיטוי בין מטופל למטופל. פעילות העסקים הללו תהיה בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות לשם שמירה על בריאות הציבור.

התקנות יעמדו בתוקף למשך כשבוע (עד ה-3 במאי), ולאחר מועד זה ייבחנו הקלות נוספות בהתאם להמשך הירידה בהיקפי התחלואה. עם זאת, יצוין כי במהלך השבוע הקרוב יחול יום העצמאות, שבמהלכו יוטלו הגבלות חמורות על התנועה במרחב הציבורי ופתיחת עסקים.

עוד נקבע בישיבה כי יתבצע תיקון וכי תהיה חובה על חבישת מסכות גם במרחב הציבורי, החל מגיל 7, למעט מי שעוסק בספורט או מי שיש לו סיבה רפואית ואישור על כך. עוד יתוקן בהמשך בתיקון נפרד כי יינתן קנס בשל הפרת החובת של חבישת מסיכה כבר בפעם ראשונה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנוסף, הוחלט כי תבוצע אכיפה משמעותית על ידי מפקחים ברשויות המקומות, לשם פיקוח על עמידת העסקים בתנאים אלו, זאת, לנוכח החשש מעליה חדה במספר החולים המאומתים, הרחבת שרשראות ההדבקה וגלי התפרצות חדשים של נגיף הקורונה בישראל.

בבתי אוכל יותר איסוף מהמקום, בנוסף למשלוחים (טייק אווי)

התקנות מאפשרות איסוף מזון מבתי קפה, מסעדות ודוכני אוכל, כל עוד לא מתקיימת ישיבה במקום, בהתאם לכללים הבאים:

 • בבית האוכל לא יהיו מקומות ישיבה
 • בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח
 • המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות
 • תהיה הקפדה על מרחק 2 מטרים בין הנמצאים במקום, ועל כללי ההיגיינה לרבות חיטוי משטחים. העובדים במסעדה יעטו כפפות ויחבשו מסיכה
 • ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום יותר משני לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר, לא ישהו מעל ארבעה לקוחות לכל קופה. כמו כן יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים, ומספר לקוחות מותר בבית האוכל.

תותר פתיחה של כלל החנויות במרחב הציבורי, למעט בקניונים שישארו סגורים

התקנות מאפשרות לפתוח כל חנות, להוציא חנויות בקניונים, בהתאם לשמירה קפדנית על הכללים הבאים:

 • בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה לפייה יעמוד בתנאים המפורטים.
 • המחזיק או המפעיל של החנות יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה.
 • המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות.
 • המעסיק ימנה עובד אחראי על ענייני קורונה.
 • תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח, מפעיל המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים, יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין השוהים בחנות, וכן תהיה הקפדה על מניעת התקהלות בכניסה לחנות, יסומנו מקומות לעמידת לקוחות במקום המיועד לתור לקופה על מנת לשמור על המרחק בין האנשים, יוצב שלט במקום בולט לעין לשמירה על המרחק כאמור.
 • ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום יותר משני לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר, לא ישהו מעל ארבעה לקוחות לכל קופה, יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר, והמפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון להגבלת נכנסים לחנות.

פתיחת מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה

לפי התקנות, המספרות, מכוני היופי והקוסמטיקה יעבדו על פי הכללים הבאים:

 • בעל העסק יגיש הצהרה על עמידה בתנאים לרשות המקומית.
 • בעל העסק יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק, ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה.
 • המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות
 • תהיה הקפדה על שמירת כללי ההיגיינה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים וחיטוי הכלים, הכיסא וכן כביסה של מגבות וחלוקים בין לקוח ללקוח. בעת הטיפול בלקוח יעטה העובד במספרה כפפות אותם יחליף בין לקוח ללקוח. בנוסף יחבוש מסיכה ומגן פנים בנוסף למסיכה המכסה את העיניים, ויישמר מרחק של 2 מטרים בין השוהים במספרה ויוצב שלט לעניין זה.
 • בנוסף, ייעשה ויסות כניסת לקוחות למספרה כך שלא ישהו בכל עת בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל ספר, בנוסף בכל עת לא ישהו בעסק יותר מארבעה לקוחות בסך הכל, ובעסק שגודלו מעל 75 מ"ר – לא יותר מ – 6 לקוחות, מעל 100 מ"ר – לא יותר מ- 8 לקוחות, יוצב שילוט במיקום בולט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק וייקבע מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום.

סמכות אכיפה גם לפקחים ברשויות המקומיות וברשות הטבע והגנים

למפקחים ברשויות המקומיות יוקנו סמכויות לאכוף את הכללים הקבועים בתקנות לרבות אכיפה בחנויות על בעל חנות שלא להכניס אדם שאינו חובש מסיכה. עסק שיפר את הכללים חשוף לקנס של 2,000 ש"ח. לרשימת הגורמים המוסמכים יתווספו מפקחים שהוסמכו על ידי מנהל רשות הטבע והגנים.

במשרד הבריאות קראו לציבור להמשיך ולשמור על ההנחיות והוראות התקנות: "שותפות הציבור תאפשר את המשך קיום השגרה בצל הקורונה", נכתב בהודעת המשרד.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website