הרב יצחק יוסף לקראת סוכות: “פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה”

הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, פרסם אמש (שלישי) קובץ הנחיות הלכתיות לקראת חג סוכות ושמחת תורה. הרב קבע כי בתי הכנסת יהיו סגורים והמתפללים יתפללו באוויר הפתוח, תוך שמירת מרחק ועטיית מסכות. "מן הראוי לבנות סוכות גדולות ורחבות ידיים עם מחיצות בגובה עשרה טפחים ולהתפלל בסוכה באוויר הפתוח כפי ההנחיות, כתב.

בפתח מכתבו ציין הרב יוסף את הצורך החשוב שבשמירה על הנחיות משרד הבריאות: "תורתנו היא תורת חיים, ומצוה אותנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה".

הרב הראשי לישראל, יצחק יוסף (צילום: דוד כהן/פלאש90)

הרב הדגיש כל מי שמרגיש תסמינים, או שהוא חולה מאומת, חובה עליו מן התורה לבודד את עצמו ולא לבוא במגע עם איש. על פי הרב, מי שמתעלם מהנחיה זו, "יש בידם חשש של מעבר על מצוות ‘לא תרצח’".
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"יותר יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יוזק" ציטט הרב מדברי ‘התוספות’, והביא גם מדבריו של  הגאון רבי עקיבא איגר ז"ל, בימי הכולרה באירופה, שהדגיש את חשיבות ההישמעות להוראות הרופאים.

הנחיות הרב הראשי לחג סוכות

שוק ארבעת המינים –  הרב הבהיר כי שוקי ארבעת המינים הם בעלי פוטנציאל הדבקה גבוה, ולכן יש לקיימם אך ורק במקומות פתוחים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

תפילות – הרב קבע, כאמור, כי בהתאם להחלטת הממשלה בתי הכנסת יישארו סגורים והנחה על בניית סוכות גדולות ובהן מחיצות שיאפשרו תפילה בסוכה באוויר הפתוח, באופן שיתיישב עם הנחיות משרד הבריאות: שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם והתקהלות מצומצמת בהתאם למותר.

על מנת לא לשהות זמן רב עם הציבור, הנחה הרב יוסף לקצר במנגינות ובפיוטים, ולדלג על אמירת דרשות ומוסר כבכל שנה. עוד הנחה לעודד את הציבור לקבוע לעצמו סדרי לימוד תורה בביתו בימים אלה.

מצוות הישיבה בסוכה – על פי הוראות הרב, אכילה, שתייה ולינה בסוכה תעשה רק על פי הנחיות משרד הבריאות, בהשתתפות המשפחה הגרעינית בלבד. "מי שיש לו תסמינים קלים, אף שיש לו סוכה מבודדת בביתו, או שנמצא במלונית ויש שם סוכה כשרה, דינו כמצטער ופטור משינה בסוכה", הבהיר.

לעניין אכילה בסוכה, אם יש חשש שהקור יחמיר את מצבו של החול השוהה בסוכה, אז הוא פטור מכך. מי שיש לו תסמינים קשים כגון: חום, שיעול וקשיי נשימה, פטור מסוכה לגמרי.

ברכת כהנים – השנה, הבהיר הרב יוסף, יש להימנע מהתקהלות המונית בכותל המערבי לקיום ברכת כהנים כמו שנהוג בעשרות השנים האחרונות. התפילה לדבריו תועבר בכלי התקשורת, ועל פי ההלכה ניתן לדבריו להצטרף בעניית ‘אמן’ בשידור ישיר, "יש בזה מעלה שרבבות אלפי בני ישראל מצטרפים כל אחד ממקום מושבו ומתפללים יחד בשעה שהציבור מתפללים".

שמחת בית השואבה – על פי הנהוג, בערבי חול המועד סוכות מקיימים אירועי ריקודים וזמר, זכר לשמחת בית השואבה בימי המקדש וקיום מצוות ‘ושמחת בחגיך’. השנה, הבהיר הרב יוסף, יש לקיים את השמחה בחוג המשפחה הגרעינית.

הקבלת פני רבו ברגל – על פי המצווה, שמקורה בקבלה, נהוג לבקר את הרב בחגים. השנה לדברי הרב יוסף, יש לקיים את המנהג באמצעות הטלפון או באמצעים דיגיטליים אחרים, "ובוודאי שאין לקיים מפגש פיזי וכינוסים לצורך כך".

הושענא רבה – בליל הושענא רבה, היום השביעי והאחרון של סוכות, ישנה מצווה ללמוד כל הלילה. הרב יוסף הבהיר כי השנה עקב המצב, ילמד כל איש בסוכתו עד עלות השחר  וילך להתפלל עם הנץ החמה בהתאם לכללים ולהנחיות.

שמחת תורה – הרב יוסף חידד כי חל איסור השנה לקיים הקפות המוניות בשמחת תורה, והנחה לקיים מניינים מצומצמים בהם יאמר נוסח ההקפות בשטח פתוח, ובהתנהלות מצומצמת, בהתאם להנחיות תוך קיצור משך זמן ההקפות ככל האפשר.

מקוואות טהרה – בהתאם להנחיות, חידד הרב יוסף כי יש לסגור את כל המקוואות לגברים. "הטבילה לגברים בערב יום טוב אינה חיוב מצד הדין, אלא מנהג טוב וחשוב", כתב, "לכן בזמן כזה חייבים להימנע מכך, בפרט לאור ההתקהלויות במקום והיעדר פיקוח".

באשר לטבילת נשים במקווה הבהיר הרב כי מקוואות הטהרה לנשים נמצאים ממילא תחת פיקוח מחמיר בכל הקשור לחיטוי ולניקיון, ולכן אין חשש מטבילה בהן ויש לתאם את מועד הטבילה מראש עם הבלניות. עוד חידד הרב כי על פי ההלכה הטבילה היא אך ורק במקווה טהרה, ולא בבריכה או בג’קוזי.

מכתבו של הרב  יוסף הסתיים בתפילה לבורא עולם "שישלח רפואה שלימה לכל החולים, ויעצור המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל ישראל, ומעל כל יושבי תבל, ונשמע בשורות טובות ישועות ונחמות, ונזכה לעלות לרגל בשמחה בגאולה השלימה בקרוב".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website