הרגולטורים מבקשים להכשיר את העברת צינור הקונדנסט בסמוך לקידוחי מים

למרות התנגדויות ציבוריות רבות, פרויקט לוויתן זוכה לגיבוי נרחב מהרגולטורים השונים. בהתכתבות שהגיעה לידי ‘דבר ראשון’ ניתן לראות כיצד גורמים במשרד הבריאות והאנרגיה פועלים כדי לאפשר העברת צינור הקונדנסט בקרבה מסוכנת לקידוחי מים, למרות שבאופן רשמי הם מצהירים כי הם מתנגדים לחלקים מהמתווה הנוכחי. הסכנה טמונה בכך שבעת תקלה מי השתייה יזוהמו בנוזל הקונדנסט הדומה באופיו לנפט.

הפגנות נגד הקונדנסט בחיפה (צילום: ירון חנן)

המאבק כנגד מיקום אסדת ‘לוויתן’ לא גרם לרגולטורים לפקפק בהחלטותיהם לגבי אסדה קרובה לקו החוף, ולמיקום הנוכחי יש נגזרת מתחייבת, שאחת מהן היא הנחת צנרת הקונדנסט, שהוא אחד מתוצרי הזיקוק של הגז הטבעי. הצנרת אמורה לעבור בקרבת קידוחי מים לשתייה. לפי החלטת ועדות התכנון בצפון קידוחי המים הם אלו שיוזזו, אבל זה יקרה רק בעוד מספר שנים, במהלכן קידוחי המים יהיו בסכנה של דליפה וזיהום מצנרת הקונדנסט. 

אף שלא מדובר בנושא חדש, לידי ‘דבר ראשון’ הגיעה לאחרונה התכתבות מיילים מחודש מאי בשנת 2017, בו מנסים רגולטורים שונים להגיע להסכמות בעניין הקרבה בין קידוחי המים לצינורות הובלת הקונדנסט. ההתכתבות התקיימה בין דוד ויינברג, אז מהנדס ארצי לתכנון וקולחין מהמחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, לבין דורית הוכנר, מנהלת אגף תכנון פיזי במשרד האנרגיה.

לפי ההתכתבות, ווינברג חותר לפתרון המתואם עם נובל אנרג’י, לפיו משרד הבריאות יאשר את המעבר בקרבת קידוחי המים, אליו הוא מתנגד באופן רשמי, ויצדיק זאת באמצעות בניית מיגון נוסף לקו הדלק הקיים, שבעצמו נמצא בקרבה יתרה לקידוחי מים. "זה נדרש על מנת ליצור מצב בו אנו מטייבים את המצב הקיים, ובכך מסבירים את האישור להנחת הקו עם פוטנציאל זיהום ברדיוס המגן", כותב ויינברג. כל זאת לדבריו "כדי למנוע מצב בו אנו נצטרך להגיד לתושבים שאנחנו לא רוצים לאשר את המים שלהם, אבל משרדי הממשלה אחרים כפו עלינו". הוכנר השיבה כי "ברדיוסי המגן של קידוחי מי השתיה באזור יוקנעם, המשרד מעוניין לקדם הגנות על קו הדלק הקיים וקו הקונדנסט שיוקם וזאת ללא הסטת הקידוחים". 

פרויקט ‘לוויתן’ הוא פרויקט התשתית הגדול במדינת ישראל, והוא אמור לספק גז טבעי לצנרת הגז הישראלית בעשורים הקרובים. מבחינה פיננסית מצבו סביר אך הוא סובל מהתנגדויות ציבוריות רבות. מאגר ‘תמר’ מספק כיום גז בחוזים ארוכי טווח לכל המשק הישראלי, כאשר חלק מהחוזים העתידיים נתפסו על ידי מאגר ‘כריש’. ל’לוויתן’ שני חוזי יצוא, למצרים ולירדן, אך למרות החוזים ישנן נסיבות שעשויות לפגוע במימושם. במקביל, מפעילת המאגר, חברת נובל אנרג’י, נתקלת בהתנגדות אזרחית כמעט לכל צעד ושעל בביצוע הפרויקט, ולאחרונה במיוחד סביב מיכל החירום באתר חגית. את הסיוע והגיבוי היא מקבלת דווקא ממשרדי הממשלה וממוסדות התכנון.

הפגנה בכיכר רבין נגד מיקום אסדת לוויתן סמוך לחוף, 1 בספטמבר 2018. (צילום: ארז רביב)

כשמזקקים גז מקבלים קונדנסט

זיקוק הגז מ’לוויתן’ לא יתבצע בעומק הים מעל הבאר, כפי שרצו המתנגדים הציבוריים, אלא באסדה במרחק של כ-10 ק"מ מחוף דור. תהליך הזיקוק מפריד בין גז טבעי נקי, לבין "מי תוצר" (אלו יוזרמו לים) וקונדנסט – נוזלי גז – אשר דומים בהרכבם למעין נפט קל. בכל פעם שמפיקים גז נוצר בהכרח קונדנסט ובלי פתרון בעבורו אי אפשר להפיק גז.

מערכת הקונדנסט – תיאור המערכת ומרכיביה, מתוך המסמך העקרוני של נובל אנרג’י לרשות רישוי מחוזית חיפה, מאי 2016

הפתרון המתוכנן לפינוי הקונדנסט, לפי מצגת של נובל אנרג’י מחודש מאי 2016, מבוסס על כמה אפשרויות. בשגרה, הוא אמור להיות מוזרם לתוך צנרת הדלק הקיימת של קצא"א ולמהול את הנפט בתוכו (עד 3%), ובכך לשפר את הרכב הנפט, מבלי לגרום לשום נזק סביבתי. הבעיה מתחילה במידה ויש תקלה בצינור. במקרה כזה, הקונדנסט מיועד לעבור בצנרת ייעודית חדשה, העוברת בחלקה ליד קידוחי מים. במשרד הבריאות התנגדו לכך והפתרון שנמצא היה מיגון הצנרת בקטע זה, לצד פעולות להעתקת קידוחי המים – מהלך שיכול להימשך בין חמש שנים לעשור ויותר, במהלכן סכנת הזיהום עומדת בעינה. אם יש תקלה בשני הצינורות, או אם יש בעיה בבתי הזיקוק בחיפה שאמורים לקלוט את הקונדנסט, אמור להיות מופעל מיכל אחסון לחירום באתר חגית מזרחית לתחנת הקליטה בחוף דור.

המאבק על הנגזרת

תושבי מישור החוף הצפוני ממשיכים להתנגד לכל אחד מהיבטי היישום של פרויקט ‘לוויתן’. בינתיים, ההתנגדויות לא מועילות והפרויקט כמכלול מתקדם, למרות שטרם החל בניית קו הקונדנסט ומצבו הסטטוטורי אינו ברור.

עמי מלינוף, פעיל סביבתי מ"עמותה סביבתית כרמל מנשה", מסביר ל’דבר ראשון’ את המשמעות הקשה, לדעתו, של התוואי שנבחר: "צינורות כאלו יכולים לדלוף ויכולים גם להתבקע. צנרת הדלק היא בת עשרות שנים. גם אם יש אסדה קרובה, לא צריך להעביר כך את הקונדנסט, בתוואי רגיש". לטענתו, בשטחים רגישים מבחינת חדירות הקרקע לזיהומים שיכולים להגיע ישירות למי תהום, אין להעביר צינורות כלל. בשטחים עם חדירות נמוכה יותר, רצוי להשקיע בהקמת מנהרת תשתיות, שבתוכה יועברו מספר צינורות, מופרדים זה מזה. "אני יודע ששקלו את הפתרון הזה ואולי בעתיד הוא גם יקרה, אבל זה אבסורד להזיז קידוחי מים פעילים". לפי מלינוף, מלבד השגיאה בזיקוק הגז קרוב לחוף ולא מעל פי הבאר, ההחלטה על תוואי הקונדנסט בקרבת קידוחי מים היא מחדל בפני עצמו. "בכל פעם שאני מדבר עם הרגולטורים הם אומרים לי, ‘עמי אתה לא מבין’, אבל אני מבין לא פחות טוב מהם".

דבר הרגולטור

תגובת משרד הבריאות: "לוועדות התכנון בצפון הועברה תכנית להעברת קטע מקו הקונדנסט של הפקת הגז באזור יקנעם. משרד הבריאות התנגד נחרצות להעברת הקו בשל העובדה שמדובר בגורם בעל פוטנציאל זיהום גבוה, ובשל קרבת הקו למספר קידוחי מי שתייה, ובהסתמך על דרישות תקנות בריאות העם בנושא שמירה על הקידוחים".

"משרד הבריאות אישר חלק מהתוואי (בו הוחלט על פסילת הקידוחים לשתייה), ולגבי מספר קידוחים התנה את העברת הקו בפסילת הקידוחים הקיימים או העברתם לאזור מרוחק יותר. רשות המים וחברת מקורות (שבבעלותה הקידוחים) בוחנים אתרים חליפיים לקידוחי יקנעם. נכון לעכשיו אין עדיין החלטה בנושא".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website