השכר הממוצע באוגוסט: עלייה ביחס לשנה שעברה, ירידה קלה ביחס ליולי

השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש אוגוסט עמד על 10,808 שקלים בממוצע (במחירים שוטפים – ללא הצמדה למדד), עלייה של 2.5% לעומת אוגוסט בשנה שעברה. בהשוואה לחודש יולי ירד השכר ב-0.1%.  גם במחירים קבועים – כולל הצמדה למדד המחירים – עלה השכר ב-1.9% לעומת אוגוסט שנה שעברה. סה"כ מספר משרות השכיר עמד על 3.69 מיליון משרות, עלייה של 1% לעומת אוגוסט בשנה שעברה.

יש לציין כי נתונים אינם משקפים בהכרח את המשכורת ממנה נהנים רוב השכירים במשק. בחודש אוגוסט 34.2% (1.267 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק. 65.8% (2.432 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק. בחודש יולי 33.5% מהמשרות היו בענפים השכר הממוצע גבוה מהממוצע במשק.

הענפים בהם עלה השכר השנתי הממוצע בשיעור הגבוה ביותר, כולל התייחסות לעליית המחירים, הם פעילות נדל"ן (5.2%), פיננסים וביטוח (3.6%), שירותים מדעיים וטכניים (3.6%). בענף החינוך עלה השכר ב-2.1%  ובתעשייה וחרושת ב-1.8%. ירידה בולטת של 5.7% בשכר נרשמה במינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי. עוד ירדו בשכר שירותי ניהול ותמיכה שירדו ב-0.7%.

התחום בו כמות המשרות גדולות ביותר הוא חינוך עם 510.4 אלף משרות, ולאחריו מסחר סיטוני וקמעונאי ותיקרו כלי רחב מנועיים 501.7 אלף משרות.

לעובדים מחו"ל שעבדו בישראל עמד השכר הממוצע באוגוסט על 6,558 שקלים, ירידה של 3% בהשוואה לחודש יולי.

נתוני המגמה מצביעים כי בחישוב שנתי עלה השכר הממוצע למשרת שכיר בחודשים יוני-אוגוסט – ב-1.5% בחישוב שנתי בהצמדה למדד, וב-2.2% ללא הצמדה במחירים שוטפים. בנוסף מצביעים הנתונים על יציבות במספר משרות השכיר: בחודשים יוני-אוגוסט מספר משרות השכיר בחישוב שנתי נשאר ללא שינוי, בהמשך לעלייה של 0.7% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2019.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website