השכר הממוצע בחודש מרץ ירד ב 1.5%. מספר המשרות ירד ב 1.8%

השכר הממוצע למשרת שכיר ירד בחודש מרץ בכ-1.5% לעומת מרס הקדם ועמד על 10,948 שקלים בלבד. גם בהשוואה לפברואר 2020 נרשמה ירידה קטנה של כ- 0.5% אז השכר עמד על 11,003.

עוד עולה מהנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי מספר המשרות במשק ירד גם הוא במרץ בכ-1.8% ועמד על 3.664 מליון משרות.

יש לציין כי נתונים אלו משקפים השפעה ראשונית בלבד של משבר הקורונה, שכן במהלך חודש מארס יצאו עובדים רבים במשק לחל"ת. מצד אחד שכרם של רבים מהעובדים נפגע מצד שני גם עובד שיצא במהלך החודש לחל"ת נספר במניין המשרות במשק.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי ההערכות, דווקא בחודשים הבאים נראה עליה בשכר הממוצע על אף גל הפיטורין במשק. הסיבה לכך טמונה בנתונים שפירסמה השבוע הכלכלנית הראשית שטענה כי היוצאים לחל"ת והמפוטרים מאופיינים בשכר נמוך. כך עתיד להיווצר מצב אבסורדי שאבטלה גואה והשכר הממוצע דווקא יעלה.

בהי טק עסקים כרגיל

בזמן ששאר המשק נמצא עמוק במשבר, על פי נתוני הלמ"ס נראה כי בענף ההי טק לא שמעו על כך. שם נרשמה גם עליה של 2.5% בשכר הממוצע לרמה של 26,693 שקלים וגם עליה של 2.1% במספר המשרות שנאמדו בכ-327,100. הענף עם השכר הגבוה ביותר הוא ענף התרופות שעמד על 33,217 שקלים בחודש.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website