התוספת: חובה לצפות ביצירה

התיקון להצעת חוק התרבות והאמנות שמקדמת מירי רגב, שזכה לכינוי ‘חוק הנאמנות בתרבות, אושר היום (שלישי) בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. תיקון החוק מעביר את הסמכות לשלול תמיכות ממוסדות תרבות משר האוצר לשרת התרבות, בהתאם לעילות שנקבעו בחוק ביניהן, הסתה לאלימות, גזענות, פגיעה בסמלי המדינה ושלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בדיון בוועדה נוספו סייגים להצעה, התייעצות עם וועדה מקצועית וכן החובה לצפות ביצירה לפני קבלת ההחלטה.

ועדת החינוך, התרבות והספורט אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס’ 2). שמונה חברי כנסת הצביעו בעד: אמיר אוחנה (הליכוד), אוסנת מארק (הליכוד), מירב בן ארי (כולנו), מרדכי יוגב (הבית היהודי), ישראל אייכלר (יהדות התורה), מיכאל מלכיאלי (ש"ס), נאוה בוקר (הליכוד) אברהם נגוסה (הליכוד).  שישה חברי כנסת הצביעו נגד: אלעזר שטרן (יש עתיד), יוסי יונה (המחנה הציוני), מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת), חנין זועבי (הרשימה המשותפת), אחמד טיבי (הרשימה המשותפת) וסלאח סעד (המחנה הציוני).

הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס’ 2) קובעת הסדר ייחודי לעניין הפחתה או שלילה של תמיכה הניתנת מתקציב משרד התרבות והספורט, לגופי תרבות אשר ביצעו פעילות הנוגדת את העילות המנויות בהצעת החוק: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; הסתה לגזענות, לאלימות ולטרור; תמיכה במאבק מזוין או במעשה טרור, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל; ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל; מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או סמל המדינה (פעילות שאינה נתמכת).

הסדר זה בא להחליף לעניין הגופים האמורים את ההסדר הכללי הקבוע בחוק יסודות התקציב לפיו לשר האוצר בהסכמת השר המופקד על סעיף התקציב הרלוונטי, נתונה הסמכות להפחית את התמיכה הניתנת לגוף עד פי שלושה מההוצאה עבור הפעילות שאינה נתמכת, כך שסמכות ההפחתה תהיה נתונה לשר התרבות והספורט והוא יוכל, בתנאים הקבועים בהצעת החוק, להפחית מסכומי התמיכה הניתנים לגוף בעד הפעילות שאינה נתמכת. כל זאת אם ראה כי הפעילות שאינה נתמכת מהווה חלק משמעותי ומהותי מכלל פעילותו של הגוף באותה שנה, רשאי הוא להפחית מסכומי התמיכה שלהם הוא זכאי את סכום התמיכה בעד כלל פעילותו באותה שנה, כולו או חלקו.

להצעת החוק המקורית נוספו הסתייגויות שהגישו חברי הכנסת מירב בן ארי, רחל עזריה ויעקב מרגי על פיהן על שר התרבות והספורט יהיה להתייעץ עם צוות מקצועי, בדומה להסדר הכללי בחוק יסודות התקציב לגבי כל החלטותיו לפי ההסדר המוצע. כן כי לא ייתן גורם לשר התרבות והספורט חוות דעת, עמדה או המלצה כאמור להפחתה או לשלילה של תמיכה, אלא לאחר שנציג מטעמו צפה בפעילות שבשלה מתבקשת ההפחתה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website