התקן האירופי לפיגומים מובא לאישור סופי; קבוצת קבלני פיגומים תמחה

ועדת העבודה והרווחה צפויה לדון ולאשר היום (ראשון) את תקנות הפיגומים החדשות הקובעות חובת שימוש בפיגומים מתקן אירופי באתרי הבניה בישראל. זאת, כחלק ממירוץ החקיקה של חוקים המקובלים על הקואליציה והאופוזיציה כאחד – לאחר ההחלטה על פיזור הכנסת והקדמת הבחירות. קבלני הפיגומים מנגד הודיעו כי בכוונתם לעכב מחר את התנועה במחאה, באמצעות נסיעה אטית לירושלים.

מתקיני הפיגומים טוענים כי מרבית נפגעי תאונות העבודה הכרוכות בפיגומים נפגעים בשל שימוש לא נכון בפיגום ולא בשל איכותם של הפיגומים בישראל. כמו כן טוענים מתקיני הפיגומים כי התקנה החדשה עשויה להוביל רבים מהם לפשיטת רגל – כיוון שתהפוך את הפיגומים שברשותם לבלתי שמישים, וכי מדובר ב’מחטף פוליטי’ ובחקיקה מהירה ובלתי אחראית לאור הקדמת הבחירות.

עם זאת יש לציין, כי כבר בסוף 2014 עדכן מכון התקנים עדכן את התקן לפיגומים תוך אימוץ התקן האירופי. המכון קבע תקופת מעבר בת שנתיים, כך שהחל משנת 2017 נאסר למעשה על מכירה והשכרה של פיגומים שאינם עומדים בתקן החדש. התיקון הנוכחי רק מרחיב את האיסור כך שיחול גם על המשתמשים, קבלני הבנייה עצמם. בפועל – מרבית קבלני הפיגומים לא החליפו את מערכות הפיגומים שברשותם, והפיגומים המושכרים כיום על ידי מרבית קבלני הפיגומים ומשמשים במרבית אתרי הבניה בישראל הם פיגומי זקפים מהדגם הישראלי המיושן שאסורים למכירה ולהשכרה – חלקם הגדול גם בני למעלה מעשר שנים.

התקנות נכללות בין היתר בהסכם הבטיחות שנחתם בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ובין שרי העבודה, האוצר והשיכון.  על פי הדו"ח שהציג משרד העבודה והרווחה בתהליך תיקון התקנות, כ-8 עובדים נהרגים מדי שנה, וכ-1680 נפצעים, בתאונות הקשורות בפיגומים. הדו"ח מעריך כי בישראל כ-1,250,000 מטר רבוע של פיגומים, וכי מעבר לפיגומים בתקן אירופי יוסיף כ-37.5 מיליון שקל בשנה בלבד לעלויות הקבלנים המבצעים, בענף שהרווח בו נאמד בעשרות מיליארדי שקלים בשנה. הדו"ח אינו עוסק בעלות קניית הפיגומים החדשים מצד קבלני הפיגומים, שכן אלו כאמור נדרשו לכאורה לעשות זאת עוד קודם לכן.

במינהל הבטיחות קיימו בתהליך תיקון התקנות למידה של הנושא במשך חודשים, תוך היוועצות הן עם גורמים ממשלתיים והן מול גורמים חיצוניים ביניהם ההסתדרות, התאחדות בוני הארץ, המוסד לבטיחות וגיהות, ארגוני מגזר שלישי, קבלני פיגומים ויצרני פיגומים. לאחר פרסומן ניתנה לציבור תקופה בת עשרה ימים להעברת התייחסויות לטיוטה. גם התקנות החדשות לא צפויות לחול מיד, והן יחלו רק בעוד חצי שנה על פיגומים גבוהים משישה מטרים, ובעוד שנה וחצי על כלל הפיגומים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website