התקנות להחלת התקן האירופי לפיגומים יאושרו לפני שהכנסת תפוזר

שר העבודה והרווחה חיים כץ פנה הבוקר (חמישי) ליו"ר ועדת העבודה והרווחה, בבקשה לאשר את התקנות החדשות המחייבות שימוש בפיגומים בתקן אירופי באתרי הבניה בישראל, על אף פיזור הכנסת וזאת מתוך הדחיפות והנחיצות להשלים את המהלך שיוביל לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה.

"לפני שנתיים התחלנו מהלך לשיפור תחום הבטיחות באתרי בנייה אחרי שנים של הזנחה. החלת התקן האירופי על פיגומים בישראל הינו צעד נוסף שיציל חיי אדם, ימנע פציעות קשות ויחסוך מיליוני שקלים למדינת ישראל" מסר השר כץ. "מטרת התיקון בתקנות היא לקבוע הסדרים שישפרו את רמת הבטיחות באתרי בנייה, תוך התמקדות בטיפול באחד מגורמי הסיכון  העיקריים בענף זה והוא פיגומי הזקפים".  התקנות יובאו לוועדה כבר ביום ראשון הקרוב, לאחר שהמשרד השלים את ניסוחן, פרסומן והבאתן להערות הציבור.

התקנות המוצעות, המהוות חלק מהסכם הבטיחות שנחתם בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לשרי העבודה, האוצר והשיכון, קובעות חובת שימוש בפיגומים העומדים בהוראות התקן הישראלי לפיגומים  (תקן 1139 חלק 1) שאומצו מתוך התקן האירופאי המחייב. בנוסף מחדדות  התקנות המוצעות הוראות בעניין הגורם המורשה לתכנן הקמת הפיגום וכן לעניין הגורם המבצע את הקמה ופירוק של הפיגום. כמו כן, נקבעו הוראות המגבירות את אחריות מבצע הבנייה לבטיחות הפיגומים השונים. הן יחולו בתוך חצי שנה על פיגומים בגובה של מעל ששה מטרים, ובתוך שנה וחצי על פיגומים נמוכים יותר.

צעד נוסף שיציל חיי אדם, ימנע פציעות קשות ויחסוך מיליוני שקלים למדינת ישראל

כידוע, פיגומים מהווים חלק בלתי נפרד מהליך בניה של מבנים חדשים או שיפוץ ותחזוקה של מבנים קיימים (ביצוע עבודות צבע, טיח, חיפויי אבן וכד’). הפיגומים משמשים בבניית מבנים וכן בעבודות של בנייה הנדסית (הקמת גשרים, מנהרות וכד’). הפיגום נדרש במקרים בהם אין אפשרות לבצע באופן בטוח את עבודות הבנייה על גבי הקרקע או על גבי משטח עבודה קבוע. לכן, על מנת שהפיגומים יהיו בטוחים לעובדים עליהם, לעובדים בסביבתם ולעוברי אורח, יש להשתמש בפיגומים המתאימים לייעודם, תקינים ובטוחים, וכמובן לשמור על קיום דרישות החוק בנושא שבאות להבטיח כל אלה.

על פי דו"ח ההשפעה הרגולטורי שפרסם משרד העבודה לקרת הגשת התקנות, נהרגים כ-8 עובדים מדי שנה, ונפצעים כ-1680, זאת בשל פיגומים לקויים. עלות החלפתם של הפיגומים הישנים בפיגומים החדשים הוערכה כ-37.5 מיליון שקלים לשנה, לכלל הענף המגלגל עשרות מיליארדי שקלים. בין הסיכונים העיקריים הקשורים לעבודה עם פיגומים ניתן למנות ליקויים בתכנון הפיגום, בחוזק הפיגום או בביסוסו,  באופן התקנת הפיגום או פירוקו, שימוש לא נכון בפיגום (כמו העמסת יתר) פירוק חלקים מן הפיגום ותחזוקה לקויה של הפיגומים.

התקן המחייב החדש נותן מגדיר מחדש את איכות הפיגומים הנדרשת, מבחינת החומרים מהם עשוי הפיגום, אופן ההרכבה שלו, היבטי תכנון שלוקח בחשבון את העומסים שעליו לשאת ועיקר יתרונו הוא בבקרת האיכות המוקפדת שיש לעמוד בה, כמוצר המחויב בעמידה בתקן.

הסכם הבטיחות והקדמת הבחירות

גם חבר כנסת איל בן ראובן, שהצעת החוק שלו על פיה ניתן יהיה להעסיק מנופאי עגורן צריח בהעסקה ישירה או באמצעות חברות כוח אדם ייעודיות ומורשות עברה השבוע בקריאה ראשונה, הודיע כי יעשה מאמצים להביא את החקיקה להשלמתה. יש לציין כי גם הצעת חוק זו נתמכת על ידי הקואליציה בעקבות הסכם הבטיחות מול ההסתדרות.

משרד העבודה  התחייב גם לקדם החלת חובה על כלל עובדי הבניין לעבור הכשרות בטיחות, וכן לתקן את חוק רישום הקבלנים באופן המגדיר את האחריות של מזמין הבניה על הבטיחות, ומסר לדבר ראשון כי מבחינתו אין שינוי בהתחייבויות אלו, אך הדבר תלוי בכנסת.

משרד השיכון שהציג תזכיר חוק שיאפשר את שלילת רישיונם של קבלנים מפירי בטיחות, השיב לדבר ראשון כי "עם אישור פיזור הכנסת והקדמת הבחירות, יעביר היועץ המשפטי לממשלה הנחיות לכלל משרדי הממשלה בעניין קידום חקיקה בתקופת בחירות".

במשרד האוצר מסרו ל’דבר ראשון’ כי החלטת הממשלה בנושא הגדלת תקני כוח האדם במינהל הבטיחות, שהיא אחד מסעיפיו המרכזיים של ההסכם, התקבלה בממשלה כבר לפני מספר שבועות וכי משרד העבודה אמור לפעול ליישומה בהתאם להסכמות בין השרים. כמו כן ציינו כי התחייבות המשרד לגבש תנאים להכרה בקבלן כמוכר לצורך עבודות בניה ממשלתיות על בסיס הרקורד הבטיחותי שלו, תקודם בלא קשר להקדמת הבחירות.

לפני כחודש עבר בקריאה שניה ושלישית חוק עוזרי הבטיחות, שאף הוא יוזמה של חברי הכנסת בן ראובן, אלאלוף וחאג’ יחיא והוא נכלל בהסכם הבטיחות. כמו כן, פורסם מפרט בטיחות לבניה ממשלתית בהתאם להסכם. היבטים נוספים של ההסכם שאינם דורשים תהליכי חקיקה נוספים, כגון גיבוש המלצות לחקיקה בהמשך בנושא רשתות בטיחות, הקמת קו חם לדיווח על הפרות בטיחות, והגברת האכיפה במגוון תחומים – לא אמורים להיות תלויים בהקדמת מועד הבחירות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website