ועדת זכויות הילד אישרה: קביעת סטנדרטים אחידים על כל המעונות לפעוטות

ועדת זכויות הילד, בראשות ח"כ יוסף ג’אברין, אישרה ביום שני את התקנות הקובעות, סטנדרטים אחידים על כל המעונות לפעוטות במסגרות הפרטיות והציבוריות. התקנות יצאו לדרך ב-1 בספטמבר 2021 וייושמו בשנים הקרובות. עלותן הכוללת עומדת על 280 מיליון שקלים.

התקנות החדשות שיחייבו את הגנים והמעונות:
לידה עד 15 חודשים: לא יותר מ-20 ילדים בקבוצה, יחס תקינה 6 פעוטות למטפל-מחנך ושטח פעילות של לפחות 2.8 מ"ר לכל פעוט.

15 חודשים עד שנתיים: לא יותר מ-24 ילדים בקבוצה, יחס תקינה 9 פעוטות למטפל-מחנך ושטח פעילות של לפחות 2.6 מ"ר לכל פעוט.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מעל שנתיים: לא יותר מ-30 ילדים בקבוצה, יחס תקינה 11 פעוטות למטפל-מחנך ושטח פעילות של לפחות 2.2 מ"ר לכל פעוט.

בגלל מצבם המיוחד של המעונות הפרטיים, שנמצאים במבנים מושכרים, בעליהם יצטרכו לעמוד בתקני השטח רק משנת 2023.

עוד קובעות התקנות, כי בדרישות הסף לקבלה כמחנך-מטפל במעון, בנוסף על חובות ההכשרה של עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה, תתווסף לראשונה חובת הכשרה פדגוגית, בהיקף שעות שלא יפחת מ-220 שעות, מהן 150 שעות עיוניות והיתר מעשיות.

התקנות יאפשרו את יישומו בפועל של חוק הפיקוח על מסגרות לגיל הרך, שאושר בכנסת ב-2018 ונכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 2019. למרות צמצום הילדים למטפלת במעונות הפרטיים, סעיף המחייב את הגדלת מספר המטפלות, כפי שביקש משרד העבודה והרווחה הושמט. כמו כן, ביקשו במשרד לצמצם את יחס התקינה לפחות בילד אחד, אך משרד האוצר שלל את הדרישה בטענה שההוצאה תעבור את 100 מיליון שקלים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website