ועדת סל התרופות מתקרבת למועד ההמלצות, בלי לדעת על גובה העדכון ומקורו

בעוד כשבועיים אמורה ועדת העדכון לסל התרופות להמליץ אילו תרופות וטכנולוגיות יכנסו לסל השנה, אבל על רקע חוסר הוודאות הפוליטית לא ברור מה יהיה המקור התקציבי לעדכון. נכון לעכשיו ממשיכה הוועדה את פעולתה, וזאת למרות שאינה יודעת מה יהיה גובה העדכון המדויק. מנכ"ל משרד הבריאות הצהיר שגובה העדכון יעמוד על חצי מיליארד שקלים, אך לא ברור מה המקור התקציבי לכך, והאם הוא יאושר. 

תקציב סל התרופות הוא באחריות קופות החולים, מתקציב שמועבר אליהן על ידי משרד הבריאות.  גודל עדכון הסל נקבע על פי שלושה מדדים: מביניהם, מדד יוקר הבריאות הוא היחיד שמוגדר בחוק, והוא עומד על 1.81%. המדד השני הוא העדכון הדמוגרפי, שאינו קבוע בחוק – לא גובה העדכון ולא תדירותו. במסגרת סיכומי התקציב בשנת 2018 המדד עמד על 1.96%. המדד השלישי הוא העדכון הטכנולוגי: אין התייחסות בחוק לעדכון הטכנולוגי של סל שירותי הבריאות (תקציב להוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות), והתוספת התקציבית הניתנת לעדכון זה נקבעת כל שנה בדיוני התקציב בין משרד הבריאות למשרד האוצר. בדיונים על הסל במסגרת התקציב לשנים 2017-2019 הוחלט כי לשם הגדלת הסל לטכנולוגיות ותרופות חדשות יוקצו בכל שנה 500 מיליון ש"ח, זאת לעומת כ-320 מיליון ש"ח בשנת 2016.

סל התרופות (צילום אילוסטרציה: Shutterstock).

ואכן, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב אמר לפני יומיים, לאחר שבוטלה פגישה בנושא בין משרד האוצר למשרד הבריאות, כי התוספת לעדכון סל התרופות תעמוד על 500 מיליון ש"ח. כרגע לא ברור מה המקור התקציבי לכך ומתי זה יאושר. ועדת הסל עובדת כבר מספר חודשים על ההמלצות שיקבעו אילו טכנולוגיות ותרופות יכנסו לסל. בסוף דצמבר הוועדה מקיימת ימי דיונים מרתוניים בהם היא מתעדפת את הטכנולוגיות השונות.

בשנה שעברה, עלות עדכון הסל עמדה על 500 מיליון ש"ח. ביום האחרון של דיוני הועדה נוספו 40 מיליון ש"ח שנלקחו כ"הלוואה" מהסל של 2020. הועדה אישרה כניסה של 107 טכנולוגיות ותרופות חדשות, בהם טיפולים עבור כ-70 אלף איש ובדיקות לאוכלוסיות נרחבות. סה״כ תרופות לסרטן (אונקולוגיות והמטואונקולוגיות) שאושרו במסגרת הל עמדו על סכום כולל של 255 מיליון ש״ח, יותר ממחצית העלות הכוללת של הסל. לוועדה הוגשו כ-600 תרופות בעלות כוללת של 3 מיליארד שקלים.

עלות סל שירותי הבריאות לשנת 2018 עמדה על כ-51 מיליארד ש"ח. לפי נתוני משרד הבריאות בסוף מרס 2019 ,עלות הסל לשנת 2019 צפויה לעמוד על כ-7.53 מיליארד ש"ח, כאשר עלות הסופית לשנה זו צפויה להיקבע ביוני 2020. נכון להיום, טרם נקבע תקציב לעדכון עלות סל שירותי הבריאות בגין הוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לשנת 2020.

במסמך שפרסם מרכז המידע והמחקר של הכנסת נכתב כי קופות החולים טוענות שמערך העדכון הקיים של עלות סל שירותי הבריאות מוביל לשחיקה במקורות המימון של סל שירותי הבריאות. לטענתם, מכיוון שהעדכון הדמוגרפי מבוצע בשיעור נמוך יותר מקצב גידול האוכלוסייה והזדקנותה, מדד יוקר הבריאות אינו משקף את ההתייקרויות והשינויים במערכת הבריאות וכן לא נקבע מנגנון שיאפשר הקצאה שנתית, בשיעור קבוע, לתוספת טכנולוגיות ושירותים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website