זוכי מחיר למשתכן לא יוכלו להגיש התנגדויות לבקשות ההקלה של הקבלנים

זוכי מחיר למשתכן לא יוכלו להגיש התנגדויות לבקשות הקלה של הקבלנים בפרויקטים, כך קבע היום המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ. הנימוק המרכזי להחלטת המשנה ליועמ"ש הוא החשש להכבדה על מערכות התכנון. בנוסף טען קמיניץ במכתבו כי זוכי מחיר למשתכן מקבלים את האפשרות לרכוש דירה בהנחה אך אינם רוכשים אותה בפועל בשלב ההגרלה אלא רק לאחר שהיתרי הבניה מאושרים.

עמדתו של קמיניץ שהתבססה על חוות הדעת של עו"ד כרמית יוליס ועו"ד אסתי ורהפטיג-בס מהמחלקה האזרחית במשרד היועץ המשפטי, התקבלה על אף התנגדותה של היועצת המשפטית של מנהל התכנון שטענה כי זכות ההתנגדות צריכה לעמוד לזוכים. בחוות דעתה גרסה עו"ד אדורם כי על אף שזוכי מחיר למשתכן אינם בגדר "מחזיק" או "בעלים" בקרקע יש בידיהם זכויות משמעותיות ובלתי חוזרות לגבי המקרקעין ולכן ראוי לשמוע את התנגדויותיהם ביחס להקלות.

יש לציין כי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה נדרש לסוגיה זו לאחר שבמטה מחיר למשתכן הקדימו באופן משמעותי את המועד בו נערכות ההגרלות לשלב שבו אין לקבלנים עדיין היתרי בניה כך שהזוכים נשארים תקופה ארוכה בחוסר ודאות לגבי תכנון הדירות שבהן זכו. במכתבו מתייחס קמיניץ לפער זה: "בקשנו ממשרדי הממשלה הרלוונטיים שיפעלו לתיקון הקושי הנוצר אצל הזוכים בשל חלוף הזמן שבין הודעת הזכיה שהם מקבלים, שכיום מתרחשת בשלב מוקדם של ההליך התכנוני, ובין המועד בו מוקנית הזכות החוזית לדירות לזוכים."

Leave a Reply

Name *
Email *
Website