חברת החשמל תעכב פרסום דו”חות כספיים בעקבות טענות מבקר המדינה

חברת החשמל הודיעה בהודעה חריגה, שנשלחה אמש (שני) לבורסה בשעה 22:00, כי היא התבקשה לעכב את פרסום דו"חותיה הכספיים, בשל פניית מנהל רשות החברות הממשלתיות. הרקע לכך הוא טענת מבקר המדינה כי אינה רושמת כהלכה את הנכסים שנותרים בידיה, לאחר הסדר הנכסים עם המדינה.

"קיים חשש כי פרסומם של הדו"חות טרם השלמת הבירור כאמור בידי משרד מבקר המדינה, עלול לגרום לנזקים כבדים ובלתי הפיכים למשקיעים, לציבור הרחב ולמדינה. תיקון נזקים אלה אם בכלל, הנו בעייתי במיוחד כאשר מדובר בדו"חות כספיים לסוף שנה", מנמק מבקר המדינה, יוסף שפירא, את בקשתו מענת גואטה, יו"ר הרשות לניירות ערך להורות לחברת החשמל לעכב את פרסום הדו"ח השנתי של החברה לשנת 2018. בכותרת המכתב נכתב כי פעולות החברה למניעת פרטים מטעים בהצגת הסדר הנכסים עם המדינה בדו"חות הכספיים המבוקרים של חברת החשמל לשנת 2018 שטרם פורסמו. המבקר מבקש מגואטה להעביר לידיו את כל החומר ששימש את רשות ניירות הערך ואת רשות החברות בקבלת עמדותיהם.

מבקר המדינה יוסף שפירא (צילום: יונתן זינדל פלאש 90).

ממכתב המבקר עולה כי הוא רואה בהסדר הנכסים חלק מהרפורמה בחברת החשמל, ולכן מענק של נכסים מהממשלה לחברת החשמל משפיע בעקיפין על עלויות הרפורמה בחברה. מתכונת הרפורמה בחברה אמורה "לשלם את עצמה". כלומר, הכספים שמתפנים לחברת החשמל מצמצום מצבת העובדים ומכירת תחנות כוח, אינם מופחתים מתעריף החשמל, אלא משמשים בידי החברה על מנת לכסות את עלויות הרפורמה – רובן בתחום מימון הסדרי הפרישה לעובדים.

לפי הודעת חברת החשמל, כבר ביולי 2018 הגישה החברה פניה מקדמית לבחינת הרישום של הנכסים בדו"חותיה, לאחר התייעצות עם רואי החשבון של החברה. לטענתה, שני מכתבים בנושא מטעם מבקר המדינה לא היו ידועים לה וכלל לא נשלחו אליה ומבקר המדינה כלל לא פנה ישירות לחברה בבקשת מידע כלשהו. לטענתה, "הטיפול החשבונאי בהסדר הנכסים, התקבלה במלוא הזהירות המתבקשת ולאחר שהוצג בפני דירקטוריון החברה מלוא המידע הרלוונטי". החברה טוענת כי הרישום החשבונאי נסמך על כך שבהסדר עם המדינה כריבון ולא כבעל מניות של חברת החשמל. כלומר, אין לראות בנכסים שלא מועברים למדינה כמענק לא כספי מבעל מניות. עוד נטען כי גם אם בכך מדובר, כללי החשבונאות מאפשרים לא לשנות את רישום הנכסים בדו"חות.

קיים חשש כי פרסומם של הדו"חות טרם השלמת הבירור כאמור בידי משרד מבקר המדינה, עלול לגרום לנזקים כבדים ובלתי הפיכים למשקיעים, לציבור הרחב ולמדינה

רשות ניירות הערך הודיעה לחברת החשמל כי לא תתערב בעמדת החברה, וכן גם רשות החברות – אלו העמדות שמבקר המדינה רואה בהן פגם, ובגינן הוא מבקש לעכב את פרסום הדו"חות.

מהותו של הסדר הנכסים בין המדינה לחברת חשמל הוא החזרת נכסים למדינה מחברת החשמל, שאינם חיוניים לה, ויוכלו לשמש את המדינה למגוון צרכים, לרבות בניה למגורים, כולל ויתור על חוב היסטורי של החברה למדינה. במסגרת ההסדר, יש נכסים שנותרים בידי החברה לפעילותה בעתיד. השגת ההסדר בתחילת 2018, התאפשרה גם בזכות ההסכמה בין המדינה לחברה על רפורמה בחברת החשמל. מבקר המדינה רואה בהסדר חלק מהרפורמה, ולכן סבור כנראה שיש לראות אותו כמשפיע על עלויות הרפורמה.

אם תתקבל עמדת מבקר המדינה, ייתכן שיהיו לכך השלכות לא רק על דו"חות החברה, אלא גם על תעריף החשמל בעתיד.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website