חגיגה דמוקרטית: מי זכאי לחופש על חשבון המעסיק ביום הבחירות? 

מערכת הבחירות הנוכחית לכנסת ה – 21 מסתמנת כמערכת סוערת מאוד ורווית השמצות אבל היא אינה סוערת כמו מערכת הבחירות לכנסת ה-10 בשנת 1981, שהיתה למערכת הבחירות האלימה בתולדות המדינה עד אז ומאז, ובמוקד הבחירות בין "המערך" ל"ליכוד" עמד גם השסע העדתי. נאום אלים של פרס כלפי בני עדות המזרח  ("חומניסטים, פאשיסטים"), ח"כ מוטה גור, הרמטכ"ל לשעבר וגיבור מלחמת ששת הימים זועק בעצרת בחירות כלפי בני עדות המזרח "נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים", הבדרן דודו טופז מלין על "הצ’חצ’חים" ("הצ’חצ’חים במצודת זאב. הם בקושי שין גימלים") בכיכר מלכי ישראל בכינוס של המערך ולמחרת היום, באותה כיכר מול עשרות אלפים, נאום הצ’חצ’חים ההיסטורי של בגין על אותו דודו טופז ("הצ’חצ’חים במצודת זאב. אשרינו שהם במצודת זאב").

יום הבחירות לכנסת החל ביום שלישי ה – 9.4.2019 מוגדר בחוק כיום שבתון על מנת לעודד השתתפות בבחירות. העקרונות שמוחלים ביום הזה – בדומה לאלה שבבחירות לרשויות המקומיות האחרונות – נשענים על המחשבה שמדובר ביום שנועד להיות "חגיגה לדמוקרטיה" – ולכן, האזרחים מקבלים אפשרות להיות בחופשה, על מנת שהעבודה לא תהווה נימוק או סיבה להימנעות מהצבעה. מאידך – השירותים שאמורים לתמוך בבחירות, כגון תחבורה ותקשורת, מופעלים כרגיל.

חשוב – אין חובה להימנע מהעסקה ומעסיקים אינם צריכים היתר מיוחד להעסקה, ועל כן עסקים ושירותים רבים פותחים שעריהם. חשוב לזכור שבעל העסק רשאי להעסיק באותו יום ללא היתר מיוחד (בשונה מעבודה ביום שבת למשל), אבל אסור לו לחייב את העובדים לעבוד באותו יום.

חופש ביום הבחירות?
יום הבחירות הוא יום שבתון בו עובד אינו חייב לעבוד ולא מנוכה בגין יום זה יום חופש ממכסת החופשה של העובד. כלומר, יום השבתון הוא על חשבון המעסיק.

מי זכאי לשכר ביום הבחירות?
עובד אשר עבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות יהיה זכאי לשכרו הרגיל עבור יום הבחירות.

האם מעסיק רשאי לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות?
עובד אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו על כך יום חופשהחשוב – אין איסור גורף על עבודה באותו יום ובמצב בו העובד מסכים לעבוד – המעסיק יכול להעסיקו. אומנם יום הבחירות נקבע כיום שבתון ואולם, אין חובה להצביע ותשלום שכר עבור יום זה אינו מותנה בהצבעה בפועל.

מה גובה השכר המגיע לעובד שכן עובד ביום הבחירות?
בחוק אין כל התייחסות לשיעור התשלום לו זכאי עובד המועסק ביום הבחירות. אולם, בפסיקת בית הדין לעבודה, נקבע כי עובד המועסק ביום הבחירות זכאי לתשלום שכרו בגין יום הבחירות עצמו (לו הוא זכאי במילא, גם אם אינו עובד) וגם לתוספת מיוחדת בגין שעות עבודתו בפועל וביחד – 200%. חלופה נוספת המקובלת: תשלום שכר עבודה רגיל (100%) והענקת יום חופשה חלופי בתשלום.

מי חייב לעבוד ביום הבחירות ואינו זכאי ליום שבתון?
עובדים בשירותים ציבוריים כמו תחבורה, עיתונות, רדיו וטלוויזיה יעבדו כרגיל ביום הבחירות ואולם, יש לאפשר להם להצביע בבחירות.

מה קורה עם מי שעובד ביום הבחירות, בין אצל המועמדים ובין בוועדות הבחירות השונות?
עובד כזה זכאי לשכר של לפחות 200% משכר מינימום, וכן לתמורת חופשה שנתית בגובה של לפחות 4% מהשכר ששולם לו והתשלום כאמור מחויב בהנפקת תלוש שכר.

מהן שעות יום השבתון?
החוק אינו מגדיר מהן שעות יום השבתון. פרשנות אחת קובעת ששעות ההצבעה הן שעות יום השבתון. כלומר, 07:00 ועד 22:00 ואולם פרשנות אחרת מתייחסת ליום השבתון החל מחצות הלילה של היום הקודם ועד חצות הלילה של אותו יום.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website