חובת הדיווח

רוכשים דירה חדשה? בקרוב תצטרכו לספר לרשות המיסים מאיפה הכסף, וזאת בעקבות כניסתו לתוקף של חוק לצמצום השימוש במזומן בתחילת 2019. מטרת החוק היא לצמצם את השימוש ב"הון שחור" ברכישת דירות.

בינואר הקרוב יכנס לתוקפו החוק להגבלת השימוש במזומן. החוק שעבר לפני חצי שנה קובע תקרה של 11,000 שקלים לעסקאות במזומן. כחלק מהיערכות רשות המיסים להחלת החוק, היא מתכוונת להרחיב את חובת הדיווח בעסקאות נדל"ן, לאחר שבשנתיים האחרונות החלו ברשות המיסים לחייב כל רכישת נדל"ן בדיווח מקוון. עו"ד שעורך עבורכם את מסמכי העסקה מחוייב להעביר דיווח על זהות הרוכשים לרשויות המס. החל מינואר הקרוב תצטרכו להראות לרשויות גם מהם מקורות המימון של העסקה. כל זאת נעשה כחלק מהמאמצים המתגברים של רשות המיסים להילחם בתופעת ההון השחור.

על פי ההערכות של רשות המיסים, היקפי ההון השחור בישראל עומדים על כ-20% מכלל העסקאות במשק. המלחמה בהון השחור הייתה אחד הדגלים אותם הניף מנהל רשות המיסים הקודם, משה אשר. על פי מסמכי הועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי שמסקנותיה התפרסמו כבר ב-2014, המדינה מאבדת 40-50 מיליארד שקלים בגלל עסקאות הון שחור, קרי שאינן מדווחות לרשויות. אותה הועדה הגדירה את העסקאות במזומן כדלק המזין את פעילות ההון השחור בישראל.

מלבד אובדן הכנסות, להון השחור יש השפעות שליליות נוספות על החברה והמשק. עסקאות לא מדווחות הן קרקע פוריה לפעילות פלילית ופעילות טרור. בהקשר הזה, חוששים ברשות המיסים כי ענף הנדל"ן איפשר הלבנת הון גדולה מאוד, מאחר ומדובר בעסקאות בהיקפים גדולים שמקורות המימון שלהם לא דרשו דיווח. בנוסף מקווים ברשות המיסים כי חובת הדיווח תצמצם תופעה של התחמקות ממס במקרים שבהם משקיעים רושמים דרישה שניה על שמות ילדיהם.

על חובת הדיווח הסביר השבוע סמנכ"ל בכיר ברשות המיסים, שי אהרונוביץ’ בכנס השנתי של לשכת שמאי המקרקעין שאמר כי "משמעות החוק היא שאין יותר מזומן בעסקות נדל"ן, גם אם מדובר בתשלום זיכרון דברים או מקדמה על חתימת חוזה בסך 5,000 שקל. אנחנו מתכוונים לאכוף את זה להטיל קנסות על מי שיעבור על החוק". עוד הוא הוסיף כי "מאחר שבמועד החתימה על החוזה לא תמיד הרוכש יודע מאין יגייס את כל הסכום הנדרש לביצוע העסקה, רשות המסים תאפשר דיווח מקוון במערכת אינטרנטית שתוקם לצורך זה, בתוך חצי שנה מיום החתימה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website