חודשיים לסוף השנה: הגרעון מתכנס ל-3.7%, ההכנסות נמוכות מהיעד

שנת 2019 מתקרבת לסיומה ונראה שהגרעון מתכנס לסביבות ה-.בחלוף עשרה חודשים מתחילת השנה צברה הממשלה גירעון של 37.6 מיליארד שקלים. הוצאות משרדי הממשלה עד כה עומדות על 81.3% מהיעד השנתי ואילו ההכנסות המדינה ממיסים עומדות על 81% מהיעד השנתי.

הכנסות המדינה ממיסים

הכנסות המדינה ממיסים עמדו בחודש אוקטובר על 21.8 מיליארד שקלים. זהו החודש החלש ביותר בגביית מיסים מתחילת השנה. ברשות המיסים מסבירים כי הירידה בגביה נובעת מהחלטה לאפשר לעסקים לדחות את תשלום המס לחודש הבא בעקבות חגי תשרי. באוצר מעריכים כי בעקבות הדחייה הועברו הכנסות בסכום של כ-2.2 מיליארד שקלים לחודש הבא. אילולי הדחייה, חודש אוקטובר היה רושם הכנסות ממסים של 24 מיליארד שקלים, סכום הגבוה מהממוצע של החודשים הזוגיים ב-2019 שעומד על 23.77 מיליארד שקלים בחודש. נסביר כי ההשוואה לחודשים הזוגיים דווקא נובעת מכך שחלק מתשלומי המסים הם דו-חודשיים כך שהכנסות המדינה בחודשים אי-זוגיים גבוהים באופן מובנה לעומת חודשים זוגיים.

ספר התקציב. צילום: פלאש 90

בסך הכל מתחילת השנה נרשמו הכנסות של 261.8 מיליארד שקלים המהווים 81% מהיעד השנתי של רשות המיסים. כדי לעמוד ביעד השנתי תצטרך רשות המיסים לגבות 61.3 מיליארד שקלים נוספים בחודשיים הנותרים של השנה וישנם סיכויים נמוכים מאוד לכך שכן רשות המיסים תצטרך לגבות בחודשיים 8.5 מיליארד שקלים מעל לממוצע הגביה השנתי.

עוד עולה מנתוני הכנסות המדינה ממיסים כי ההכנסות באוקטובר 2019, כולל ההכנסה הדחויה בסך 2.2 מיליארד שקלים, משקפות עליה ריאלית של 9% בתקבולים ממיסים לעומת אוקטובר 2018. עם זאת, ברשות המיסים מציינים כי חלק גדול מהעלייה מיוחס לניכויי מס הכנסה הנובעים מכך שלעומת ספטמבר הקודם, בספטמבר 2019 לא בוטלו ימי עבודה בשל החגים.

הוצאות משרדי הממשלה

בצד ההוצאות נרשמה באוקטובר ירידה בקצב ההוצאות של הממשלה לרמה של 25.9 מיליארד שקלים, זאת לעומת קצב הוצאה חודשי של 28.2 מיליארד שקלים בחודש מתחילת השנה. סך כל הוצאות משרדי הממשלה מתחילת השנה עומדות על 280.2 מיליארד שקלים. סכום המשקף עליה של כ-6.5% לעומת נתון זה בשנה שעברה.

בנוסף להוצאות משרדי הממשלה רשמה קופת המדינה הוצאה של 25.8 מיליארד שקלים ריבית על החוב הממשלתי וכ-18.8 מיליארד שקלים החזר של קרן הביטוח הלאומי כך שסך כל הוצאות הממשלה עמדו מתחילת השנה על 324.7 מיליארד שקלים המהווים גידול של 5.8% לעומת הוצאות הממשלה בעשרת החודשים הראשונים של 2018.

שר האוצר כחלון נואם בכנס אגף התקציבים. 22 אוקטובר 2018. (צילום: עמר כהן)

עוד עולה מן הנתונים שמציג האוצר כי המשרדים הכלכליים הגיעו למיצוי של 94% מהתקציב השנתי שלהם לעומת המשרדים החברתיים שעד כה הוציאו רק 80.9% מתקציבם. מערכת הביטחון עומדת על 83.6% ביצוע בתקציבה.

גירעון

תכנית הגירעון המקורית לתקציב 2019 עמדה בעת אישורו במרץ 2018 על 40.2 מיליארד שקלים המהווים כ-2.9% מהתוצר. כבר בתחילת השנה, ואפילו בסוף השנה שעברה, החלו באוצר להעריך כי הגירעון ב-2019 יהיה הרבה יותר גבוה מהמתוכנן. בינואר 2019 הציגו אנשי האוצר לממשלה הערכה כי הגירעון ב-2019 יעמוד על 3.6% תוצר שהם כ-50 מיליארד שקלים. בינוי 2019 החמירו באוצר את התחזיות לגירעון של כ-3.7%. נכון לסוף אוקטובר עומד הגירעון על 37.6 מיליארד שקלים. יש לציין כי מאחר ושנת 2019 עברה בחלקה הגדול עם ממשלת מעבר, מרחב התמרון שעמד לשר האוצר ולאנשי משרדו לקבל החלטות לשינויים בתקציב היה מוגבל למדי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website