חוזרים להשקיע: 6.7 מיליארד שקלים יושקעו במערכת הולכת החשמל

משרד האנרגיה אישר היום (רביעי) את תכנית הפיתוח של רשת החשמל עד 2022, זאת לאחר שנים בהן ההשקעות ברשת צנחו, כחלק מהמאבק הסמוי בין חברת החשמל לבין מדיניות ההפרטה הזוחלת של הממשלה. כעת, לאחר הסכמות על הרפורמה במשק החשמל, מתכוננת חברת החשמל להשקעות של 6.7 מיליארד בין 2018-2022 רק ברשת ההולכה לבדה, במהלך שעשוי לפתוח את ‘פקק ההשקעות’ במשק החשמל.

שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ אישר את תוכנית הפיתוח של רשת הולכת החשמל עד שנת 2022, בהסכמת שר האוצר. שטייניץ מסר: "הגדלת ההשקעות בפיתוח רשת הולכת החשמל היא אחת המטרות העיקריות של הרפורמה במשק החשמל, והינה קריטית בהפיכת משק החשמל בישראל ליעיל יותר. תכנית זו תאפשר למקד את פעילות חברת החשמל בהולכת החשמל במקום בייצור החשמל שנפתח בזכות הרפורמה לתחרות".

תיקון מאוחר למשבר עמוק

על אף טענות של חברת החשמל לעמידה בתכניות הפיתוח, ההשקעות ברשת החשמל ירדו בעשור האחרון, ביחס הפוך לצרכים. לפי מבקר המדינה, הפיגור בהשקעות בכלל משק החשמל עומד על 23 מיליארדי שקלים.

הוצאה על תחזוקת רשת החשמל. מתוך: דו״ח הצוות לבדיקת היערכות והתנהלות חברת החשמל באירועי הפסקות החשמל. גרפיקה: דבר ראשון.

בעבר, צמצום תכנית הפיתוח הייתה מעין "תגובת נגד" בלתי רשמית של חברת החשמל ביחד עם ועד העובדים, אל מול תכנית "ההפרטה הזוחלת" של הממשלה, שפגעה אנושות בחברה, וגם ביעילותה הכלכלית, בהיעדר תכנית פרישה לעובדים, תוך העברת נתח מתגבר ממקטע הייצור ליצרנים פרטיים שזכו להגנות כלכליות ולרווחים קלים. באותה תקופה קיבלה חברת החשמל הכרה תעריפית לכספי פיתוח ששימשו בחלקם לפיתוח, אך בחלק אחר הוסטו להפחתת מצבת החובות של החברה, ולא לפיתוח.

כעת, לאחר סיום המשבר בחברת החשמל עם החתימה על הסכמי הרפורמה בחברה, "נפתח הפקק" שמנע את פיתוח משק החשמל. ההחלטה החדשה קוצרת את הפירות של ההסכמות על הרפורמה ומאפשרת לפתח את המשק לכיוון יעדים חדשים : עליה בצריכה ושילוב מוגבר של אנרגיות מתחדשות.

1.4 מיליארד בממוצע לשנה, רק במקטע ההולכה

ממשרד האנרגיה נמסר כי זו הפעם הראשונה שתכנית פיתוח לרשת ההולכה מאושרת לאחר שימוע ציבורי נרחב, ונכללים בה מנגנוני בקרה תמריצים ועדכון שיבטיחו את עמידת חברת החשמל בתכנית וכן ביצוע בקרה אפקטיבית לשם עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בה.

לפי הודעת משרד האנרגיה, תכנית הפיתוח של רשת ההולכה כוללת הגדלה משמעותית של ההשקעות ברשת ההולכה והתקציב שיעמוד לרשות פיתוח הרשת יוכפל ביחס לשנים הקודמות. היקף ההשקעות השנתי הממוצע לתכנית עומד על קרוב ל- 1.4 מיליארד ש"ח לשנה וכולל פיתוח ועיבוי של 5 אשכולות ברשת ה-400 קילוואט ופרויקטים מערכתיים רבים ברשת ה-61 קילוואט. ההגדלה המשמעותית בהשקעות ברשת ההולכה תספק מענה לחיבור של אנרגיות מתחדשות לרשת וכן חיבור של אנרגיה קונבנציונלית, בהתאם לצרכי המשק בעשור הקרוב.

שר התשתיות יובל שטייניץ (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90).

המימון להשקעות בתכנית הפיתוח יוכר על ידי רשות החשמל במסגרת בסיס התעריף החדש לרשת, שאושר על ידיה בינואר 2018. תעריף הרשת החדש יספק לחברה תמריצים משמעותיים להשקעה שכן החברה מתוגמלת על ההשקעות רק כאשר הקווים וההשנאה מחוברים בפועל לרשת החשמל. בנוסף, מתכוונת רשות החשמל לבחון וליישם מנגנון של סנקציות כספיות עבור השקעות שלא בוצעו בהתאם לתכנית הפיתוח.

החלטה מסודרת ושקופה

החלטת שר האנרגיה, שנערכה לאחר שימוע, פורסמה בצירוף מסמכים רשמיים המאפשרים לבחון אותה לפרטיה.

בהודעת משרד האנרגיה צורפו קישורים להחלטה והחומרים הנלווים בנושא חובת היוועצות בנושא עדכון תכנית פיתוח למערכת המסירה לשנים 2018-2022:

1.ההחלטה המלאה

2.אישור שר האנרגיה לתוכנית הפיתוח

3.אישור שר האוצר לתוכנית הפיתוח

4.מסמך הנחות היסוד

5.תוכנית הפיתוח לפרסום

Leave a Reply

Name *
Email *
Website