חיפה: המשרד להגנת הסביבה השבית חלקית את צנרת דור כימיקלים

המשרד להגנת הסביבה הודיע הבוקר (שני) על עצירה של מרבית הצנרות התת-קרקעיות של מפעל דור כימיקלים, בנוסף לשני הקווים שהושבתו עקב דליפה. מהמשרד נמסר: "עולה חשד כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה הנדרשת לגילוי ולמניעת דליפות ממערך קווי השינוע של החומרים המסוכנים".

החלטה הנוכחית התקבלה כתוצאה משימוע מה-26 למאי שערך המשרד לחברת דור כימיקלים, כחלק מחקירת הדליפה בקריית חיים של צנרת הC4 של דור אשר גרמה לסגירת צומת ברחוב חלוצי התעשייה בקריה ל36 שעות. מהבדיקה עולה כי במשך כשבוע יום הגיעו תלונות לעירית חיפה על ריח באיזור, כאשר חברת דור כימיקלים לא גילתה בעצמה על הבעיה בצנרת. כעת, המשרד קבע תנאים מחמירים לבדיקת הצנרות הקיימות, טרם השבתן לפעילות

ייצור הבנזין בבז"ן צפוי לא להיפגע

המשרד להגנת הסביבה אינו משבית את הצנרת המובילה את החומר MTBE ממסוף הכימיקלים בנמל חיפה למפעל דור כימיקלים, כך שיבוא החומר יוכל להימשך. ככל שיימצא פתרון להעברת החומר לבז"ן, שאינו צנרת תת-קרקעית, הרי שבז"ן תוכל להמשיך לייצר בנזין בעזרת MTBE, ובכך לעמוד בתקן האירופי, בנדרש בישראל להפחתת זיהום האוויר כתוצאה משימוש בבנזין.

תנאים קשוחים להשבת הצנרת לפעילות

לאחר השימוע שקיים המשרד למנהלי החברה, המשרד קבע כי על דור כימיקלים לרוקן את הצנרות באופן מיידי (למעט 2 קווי צנרת שלהם נקבע הסדר מיוחד כמפורט), ונאסר עליה לשנע חומרים מסוכנים בצנרת הטמונה החוץ-מפעלית, עד שיוכח כי כל הקווים עומדים בדרישות שהוצבו להם, והונחה דעתו של המשרד באשר לתפעולם לפי התקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר ולסיכון שהם מייצרים.

המשרד להגנת הסביבה מדגיש, כי העובדה שדליפת הגז התגלתה רק בעקבות תלונות אזרחים לרשות הכבאות וכן לעיריית חיפה ולא באמצעות מערכות הגילוי המוקדם וההתרעה על דליפות מקווי שינוע חומרים מסוכנים, מצביעה על כשל כולל במערכת בקרת הדליפות של המפעל. מערכת גילוי הדליפות הקיימת על צינור ה-C4 לא הצליחה במשך ימים לגלות דליפה, ולאור זאת, עולה החשד כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה הנדרשת לגילוי ומניעת דליפות ממערך קווי השינוע של חומרים מסוכנים.

המשרד להגנת הסביבה כבר ביצע בעבר כנגד החברה פעולות אכיפה משמעותיות – כמו צווי סגירה מנהליים על-פי חוק אוויר נקי, תיקי חקירה פליליים אשר הגיעו להרשעות מנהלים בבתי משפט, עיצומים כספיים ועוד – וממשיך באכיפה מאומצת כנגד החברה וכן כנגד כל המזהמים במפרץ חיפה.

לדור כימיקלים יש 8 צינורות חומרים מסוכנים מוטמנים. שלושה מהם מושבתים כבר כמה שנים; פעילות שניים מהם, המעבירים חומרים מסוכנים בין דור לבין בתי הזיקוק, הופסקה בהוראת המשרד לאחר האירוע והם מולאו במים. צינור המעביר MTBE (תוסף דלק) מדור כימיקלים לבז"ן; צינור המעביר MTBE ממסוף הכימיקלים לדור כימיקלים וצינור המעביר גז מדור כימיקלים ליוניליוור.

כל הצינורות נדרשים לעמוד בתקינה בין-לאומית ובתנאים הקבועים בהיתר הרעלים של המפעל, שמטרתם מניעת סיכון לבריאות הציבור ולסביבה. כאשר חלק מהצינורות עוברים מתחת לקרקע באזורי תעשייה במפרץ חיפה וחלק באזורים המשרתים את הציבור.

החלטת המשרד שהועברה למפעל היא כי על דור כימיקלים לעמוד בכל התקנים המפורטים בהיתר הרעלים לשמונת הצינורות – לבצע בדיקות ולהוכיח עמידה בהם על ידי חברות ובודקים מוסמכים; להגיש תוכנית לעמידה בתקנים; לבצע בדיקות אטימות; לשדרג את מערכת ההגנה הקתודית; לבצע בדיקות לעובי דופן בטכנולוגיה לפי התקנים המחמירים ביותר; לבצע איטום חיצוני של הצנרת; להגיש וליישם תוכנית לזיהוי כשלים מכניים; להגיש וליישם תוכנית פיקוח לעמידות הקווים; לבחון עמידה מלאה של מערכת ניטור הדליפות באמצעות חברה חיצונית מוסמכת לבדיקת התקן; ולהגיש לוחות זמנים צפופים לתיקון הליקויים. רק לאחר השלמת כל אלה, המשרד יבחן מחדש את המצב ואם מולאו התנאים המוקדמים, יתיר את הזרמת החומרים המסוכנים בקווים אלה ויעביר תנאים להפעלה. אתמול (א’), הועברה לחברה ההחלטה לאחר שהמשרד שקל את טענות המפעל והנסיבות לעומק.

דיון משפטי ביולי

עיריית חיפה ניסתה להשבית בעצמה את כלל הפעילות בצנרת התת-קרקעית של המפעל, בטענה לאי עמידה בתנאי היתר ההזרמה ורשיון העסק. בית המשפט המחוזי, בהחלטה של השופטת תמר שרון נתנאל, קבע כי למעט הצנרת שהתגלתה כדולפת, יוצא צו מניעה כנגד החלטת העירייה, שהורחב לצו עד להודעה חדשה. דיון משפטי נוסף בעתירת דור כנגד החלטת העירייה יתקיים ביולי.

אף על פי שדור כימיקלים ותשלובת מפעלי בז"ן הינן מפעלים כימיים הנמצאים בבעלויות שונות, מבחינה תעשייתית יש ביניהם מספר קשרים הדדיים, ופגיעה באחד מהם יוצרת קשיים תפעוליים בשני. ​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website