חלום בלהות

שכבתי לידך במיטה
בכל הלילות,
נראה לי
שליל הסדר הזה
יהיה הכי לא נורמלי
מכל הלילות.
אסתובב כסהרורי בחדר
לאחר ארבע כוסות,
וכשאתקל במיתה שלי
נתעורר שנינו ביחד
מחלום בלהות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website