חקוק בסלע: הסכם קיבוצי חדש לעובדי הרשות העתיקות

הסדרה כוללת ראשונה של תנאי השכר, קליטת עובדים להעסקה ישירה והצטרפות להסכמי המסגרת במגזר הציבור בעתיד: ההסתדרות, הנהלת רשות העתיקות וועד העובדים חתמו אתמול (רביעי) על הסכם קיבוצי חדש, המסדיר את תנאי ההעסקה של העובדים באמצעות טבלת שכר מעודכנת ומודרנית. תנאי ההסכם יחולו לראשונה באופן קיבוצי על כלל 500 עובדי הרשות, בהם ארכיאולוגים, מפקחים, עובדי הַנְחָלָה ועובדי מטה.

ההסכם, שתוקפו עד לסוף שנת 2021, כולל הסדרה היסטורית של שכר העובדים, שכלל עד עתה תוספות שונות שניתנו להם. מעתה שכר העובדים יעוגן בהסכם הכולל טווחי שכר מודרניים אשר יעודכנו באופן שוטף לפי הסכמי המסגרת במגזר הציבורי.

הסכם קיבוצי חדש ל-500 עובדי רשות העתיקות (גלעד שטרן, רשות העתיקות)

בנוסף לאמור, נקבע בהסכם כי משנת 2019 ייהנו העובדים ממענק שנתי בגובה 4.7% בממוצע, וכן מתקציב קידומי שכר של 2.5% בממוצע בכל שנה משנות ההסכם. בנוסף, הוסכם כי החל משנת 2021 יהיו זכאים העובדים לתוספות מתוקף הסכמי המסגרת. כמו כן, כולל ההסכם את הגדלת ההפרשות הפנסיוניות, מתן "תוספת השכלה" חודשית שתנוע מ-200 שקל לבעלי תואר ראשון ועד ל-1,000 שקל לבעלי תואר שלישי וכן תוספת לעובדי שטח שגובהה עד 600 שקל בחודש.

בשורה חשובה נוספת בהסכם הינה קליטה של למעלה מ-260 עובדים שהועסקו עד עתה ברשות ללא תקן כעובדי פרויקטים, עובדים יומיים ועובדים בחוזים אישיים. מעתה, באופן שיצמצם את הפערים בין כלל העובדים ויגביר את השוויון ברשות, הם יועסקו באופן מוסדר תחת ההסכם הקיבוצי וכלל סעיפיו יוחלו על תנאי שכרם והעסקתם.

החתימה על ההסכם נערכה במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, מנהל רשות העתיקות ישראל חסון, יו"ר ההסתדרות במרחב ירושלים דני בונפיל, יו"ר הסתדרות המח"ר אלכסנדרה ציבולסקי, מנכ"ל אגף כלכלה בהסתדרות שי בירן, מנהלת אגף משאבי אנוש ברשות העתיקות אורנה לוי, וד"ר יחיאל זלינגר מטעם ועד רשות העתיקות. המו"מ להסכם לווה על ידי עדי סופר מאגף הכלכלה, מזכיר האיגוד המקצועי מהמרחב לוי גנון, מזכיר החטיבה מהסתדרות המח"ר משה וייצמן, עו"ד הילה גבר מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי ועו"ד אופיר סובול. מטעם רשות העתיקות ליווה את ההסכם גלעד הרוש ממשרד הייעוץ יוסי קוצ’יק. את ועד הרשות ליווה פרופ’ ירון זליכה.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן בירך ואמר: "ההסכם ברשות העתיקות הינו הישג של ממש והוא עושה צדק היסטורי עם העובדים. באמצעות ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים הצלחנו להסדיר את תנאי העסקתם של עובדי הרשות ואף לשפרם בצורה משמעותית תוך הגברת השוויון וההוגנות. אני מבקש להודות לכל מי שעמל על ההסכם. הפגנת האחריות והמאמץ המשותף אפשרו להשלים את המו"מ לטובת המשך פעילותה החשובה של הרשות ושמירה על עובדיה".

מוועד עובדי רשות העתיקות נמסר: "ההסכם עליו חתמנו מתקן עוול בן שנים במסגרתו עובדי רשות העתיקות קיבלו שכר מתחת לממוצע במגזר הציבורי המקביל אליו, למרות
השכלתם הגבוהה. אנו מברכים על ההסכם ושמחים על כך שמעתה יאוחדו כלל העובדים ברשות תחת מעמד אחד".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website