חקירת אפי נוה: האם הראיות נאספו באופן לא חוקי?

מהודעה שפרסמה המשטרה הבוקר (שישי) עולה כי לפחות חלק מהמידע שהוביל לחקירתו של יו"ר לשכת עורכי הדין אפי נוה בחשד לשוחד במינוי שופטים הגיע מהטלפונים הסלולריים שלו. ההודעה החריגה פורסמה בתגובה לכתבה ב’הארץ’, לפיה הראיות נגדו נאספו תוך עבירה על החוק והפרת זכותו לפרטיות.

על פי הכתבה, טלפון סלולרי ישן של נוה הגיע לידי כתבת גל"צ הדס שטייף, שפרצה אותו בסיוע מומחה אבטחה וכך הגיעה לחומרים המפלילים לכאורה. שטייף, כך על פי ‘הארץ’, העבירה את החומרים למשטרה לאחר שהגיעה להבנות עם הפרקליטות כי לא תועמד לדין בעבירת פגיעה בפרטיותו של נוה.

בהודעת המשטרה נכתב כי "מבלי לאשר או להכחיש דבר מן הנטען בפרסומים שונים לגבי דרך הגעת המידע אל רשויות האכיפה, נציין כי החקירה עוסקת אך ורק בבדיקת חשדות לעבירות פליליות עפ"י אותו מידע בקשר למינוי שופטים, ואיננה עוסקת בנושאים אחרים. בגלל רגישות החומר המשטרה והפרקליטות הגבילו עצמן בעיון בו."

עוד הוסיפו במשטרה כי "כל פעולות החקירה הרלבנטיות נעשו כדין, תוך איזון בין האינטרסים השונים הנוגעים לעניין. החקירה מתנהלת באישור הגורמים המוסמכים, עם ליווי של פרקליטות מחוז מרכז ופיקוח של פרקליט המדינה, ומחמת הזהירות גם עם בקרה של בית המשפט אשר נתבקש לאשר פעולות חקירה שונות והוא שאישר עיון בחומר רגיש תוך הטלת מגבלות שונות."

"בהמשך לחקירה המתנהלת בלהב 433 (יאח"ה) בעניינו של מר אפי נווה אנו שבים ומבהירים כי בשלב זה, עדיין קיים צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה שלא הותר לפרסום. למען הסר ספק – אנו מדגישים כי קיים גם צו איסור פרסום נוסף בו נאסר גם – עפ"י החלטת בית המשפט – פרסומו של כל פרט ו/או מידע שהושג מתוך הטלפונים הסלולריים של החשוד.

"מעבר לצרכי ניהול החקירה, קיימים גם שיקולים של פגיעה חמורה בפרטיותם של החשוד וצנעת הפרט של גורמים שונים, לרבות כאלה שכלל אינם קשורים לחקירה, עמם בא החשוד במגע ובגין שיקולים אלה החליט בית המשפט להוציא צו זה. הפרת הצו, אשר בא ממילא בנוסף לאיסורי החוק הרגילים בעניין זה, מהווה עבירה פלילית."

נוה נעצר ברביעי השבוע ונחקר שעות ארוכות במשרדי להב 433. לאחר מכן אישר בית משפט השלום בתל אביב להחזיקו במעצר בית במשך שלושה ימים נוספים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website