חרף צו ההרחבה: תנאי 90% מהעובדים הסוציאלים במערכת הבריאות לא השתפרו

צו ההרחבה שנחתם בחודש אוקטובר האחרון, ופורסם בעקבות הסכם עובדי הקבלן שחתמה ההסתדרות עם משרד האוצר ביולי 2015, היה אמור לשפר את תנאי ההעסקה של 1,500 עובדים ועובדות סוציאליות שמועסקות במערכת הבריאות בהתקשרויות חיצוניות, על ידי עמותות וחברות. אולם בדיקה שנערכה העלתה כי רק חמישה ארגונים, מתוך 60, התחילו ביישום צו ההרחבה.

כ-60 חברות ועמותות מפעילות את סל שיקום, דרך מכרז שמוציא משרד הבריאות.  נכון להיום רק העמותות: ‘איכות בשיקום’, ‘גיא’, ‘עמותת רעות’, ‘כנרת’ ו’עזר מציון’, מיישמות את צו ההרחבה.

קליטת עובדי קבלן בבית החולים זיו בצפת. צילום: דוברות ההסתדרות

במרץ 2017 חתם שר האוצר משה כחלון על צו הרחבה, והתשלומים השוטפים מכורח צו ההרחבה, היו אמורים להיות משולמים לעובדים החל ממשכורת חודש נובמבר 2018, המשולמת בתחילת חודש דצמבר. לעובדים שלא חל עליהם צו ההרחבה עד כה, ישולם רטרואקטיבית (עבור שנת 2018) אותם תנאים במשכורת ינואר 2019 ולכל המאוחר במשכורת החודש העוקב.

שאול בוארון, מפורום היזמים אמר ל’דבר ראשון’ שהסיבה שצו ההרחבה לא מיושם היא שמשרד הבריאות לא משפה את העמותות והחברות באופן מספיק, כך שהן יפסידו כסף. לטענת בוארון משרד הבריאות הוסיף שקלים בודדים שלא הולמים את תנאי ההעסקה המשופרים שמחייב צו ההרחבה, כמו תוספות שכר, מענקים חד-פעמיים, ימי חופשה ומחלה, ביגוד והבראה, גמל וקרן השתלמות.

ממשרד הבריאות נמסר: "אנו מכירים באיכות ובחשיבות עבודתם של העובדים הסוציאליים במערכת הבריאות ובצורך להשוות את תנאי העסקתם בהתאם לצו ההרחבה האמור.

בהתאם לכך הושג לאחרונה סיכום בין משרדי הבריאות, האוצר וההסתדרות לפיו החל מחודש נובמבר 2018 עובדים סוציאליים בשירותי שיקום נכי הנפש המתוקצבים על ידי המשרד יזכו לתנאי צו ההרחבה. המשרד החל לתקצב את ספקי השירותים בהתאם. נוסף על כך, משרדי הבריאות והאוצר גם פועלים למתן תגמול רטרואקטיבי מסוים לעובדים בגין חודשים נוספים בשנת 2018. משרד הבריאות יוודא את יישום צו ההרחבה והעברת התשלום לעובדים הסוציאליים.

משרד הבריאות העביר תשלום ליזמי השיקום בחודש דצמבר במטרה לשלם לעובדים הסוציאליים במשכורות חודש נובמבר – המשולמות כידוע בדצמבר. עדכון התעריפים נעשה בהתבסס על עדכון רכיבי השכר להם התייחס צו ההרחבה בתיאום עם הממונה על השכר באוצר. עלות העסקת עובד סוציאלי אינה אחידה ומורכבת ממספר פרמטרים כגון ותק ודרגה. כמו כן קיים הבדל בין השירותים השונים."

ענבל חרמוני, יו״ר איגוד העובדים הסוציאליים, מסרה: ״על אף ההסכמות ליישום צו ההרחבה מול משרד הבריאות, בכל מסגרות סל שיקום בבריאות הנפש, החל ממשכורת נובמבר – מרבית העמותות עדיין לא משלמות את צו ההרחבה. אנו רואים זאת בחומרה רבה ונפעל בכל הכלים שעומדים לרשותנו. הנפגעים הגדולים ביותר כתוצאה מכך הם המטופלים, אשר סובלים מאי יציבות של העובדים בתחום, תחלופה גבוהה של עובדים ומחסור בעובדים מקצועיים.

״האחריות על יישום צו ההרחבה היא על המעסיקים. גם אם למעסיקים יש טענות כספיות מול משרד הבריאות, הם מחויבים לשלם לעובדים שלהם״.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website