חשמל (לא) סטטי: מחיר החשמל לצרכנים הביתיים צפוי לרדת ב-4%

רשות החשמל מפרסמת היום (שלישי) שימוע פומבי להפחתת תעריף החשמל. בעקבות העדכון השנתי, מחודש ינואר הקרוב ירד התעריף לצרכן הביתי בממוצע בכ-4% והתעריף המשקי יופחת בממוצע בכ-4.7%. סך הירידה בעלויות מסתכמת במעל מיליארד שקלים.

על פי רשות החשמל, אלו הם הגורמים המרכזיים להוזלת התעריף, ואחוזי השפעתם על התעריף:

 

 • ירידה  במחירי הפחם – הפחתה של כ-4.1% מסך העלויות בשנת 2019.
 • מכירת תחנת הכוח אלון תבור במסגרת הרפורמה בחברת החשמל – הפחתה של כ-  3.9% (960 מליוני שקלים מעל שווי התחנה בספרים).
 • רכש גז של חברת החשמל ממאגר לוויתן במחירי גז נמוכים מחוזה הגז עם מאגר תמר – הפחתה של כ- 3.3%.
 • פשרת חברת החשמל עם חברות הגז המצריות – פיצוי צרכני החשמל בגין אי אספקת גז טבעי מצרי ממצרים – הפחתה של כ- 1.2% (כ-300 מלש"ח בשנת 2020 יוחזרו לצרכנים).
 • גורמים שמייקרים את תעריף החשמל:

 • גידול מאסיבי בכניסת אנרגיות מתחדשות ותוספת מתקנים המחליפים ייצור מזהם – העלאה של כ-3.3%.
 • פריסת עלויות משנים קודמות שלא נכנסו לתעריף   – העלאה של כ-1.4%.
 • השתת מס הבלו על הפחם מאשתקד ואילך – תוספת של כ-3.1%.
 • בסוף 2018, כאשר רשות החשמל התכוונה להעלות את התעריף ב6% בממוצע, קמה זעקה ציבורית משום שמחיר החשמל מהווה מחיר בסיס, שהתייקרותו גוררת התייקרות במחירי סחורות ומוצרים רבים. בנוסף, הסתבר שחישובי רשות החשמל אינם מדוייקים והעלייה יכולה להגיע עד 8%, כפי שחשף עו"ד נדב אולגן, המפרסם סקירות תקופתיות למשק האנרגיה. הביקורת הובילה להתערבות שר האוצר, אשר שינה את תמהיל המיסים וביקש דחיה בהשתת חלק מהעלויות כדי לצמצם אותה, לצד הכרה בהכנסות עתידיות. בסופו של דבר התעריף עלה ב2.9% בלבד.

  השימוע עצמו יעלה לאתר רשות החשמל במהלך יום שלישי.

  Leave a Reply

  Name *
  Email *
  Website