חשמל מבוסס שמש: רשות החשמל פרסמה הקלות ליצרני החשמל הסולריים

מדינת ישראל מפגרת באבני הדרך לשילוב אנרגיות מתחדשות. על מנת לצמצם את הפער, יוזמים ברשות החשמל מספר הקלות לשילוב מתקנים סולריים ובהם הרחבה זמנית של ההגדרה ‘גג קטן’ למערכת סולרית של 200 קילוואט, וכן אפשרות להקים את המתקן עוד לפני שרשת החשמל יכולה לקבל את מלוא החשמל שהוא יכול לספק.

ככלל, אנרגיות מתחדשות בישראל כוללות חשמל סולרי כמעט באופן בלבדי. למעט מתקנים בודדים של טורבינות רוח ואולי בעתיד גם ייצור חשמל מפסולת, מתקנים סולרים בעלי פנלים בשיטת PV (פוטו-וולטאים) מהווים כמעט מילה נרדפת לאנרגיות מתחדשות בישראל, וככאלו, צובעים את כלל האנרגיות המתחדשות בחסרונות של מתקני PV – ייצור תנודתי, אשר חשוף להשפעות של עננות, אבק ומגבלת שעות השמש.

תחנת הכח אורות רבין ליד חופי חדרה (צילום: משה שי / פלאש 90).

רשות החשמל הודיעה היום (ראשון) על שורת החלטות שהתקבלו במליאת הרשות האחרונה, שנועדו להאיץ את קצב השילוב של אנרגיות מתחדשות. על פי יעדי המדינה, בשנת 2020 הנתח אמור להיות 10% מכלל משק החשמל, לעומת כ7% כיום. בכדי לעמוד ביעד, דרושים באופן מיידי עוד 1,500 מגהואט של כושר ייצור מאנרגיות מתחדשות. היקף שכזה לא יתרחש, כך שבשנת 2020 היקף האנרגיות המתחדשות יעמדו על בין 7% ל9% מסך משק האנרגיה. בכדי לצמצם את הפער ולהגיע ל10% מכושר הייצור בסוף השנה, מפרסמת הרשות מספר הקלות.

א. מערכת מוגדלת על הגג
החלת התעריף (45 אג׳) הניתן כיום למתקיני גגות עד 100 קילוואט גם על מתקנים עד 200 קילוואט תחול רק על מי שירשם באתר חברת החשמל עד ליוני 2020, על מנת להבטיח את הקמת המתקנים לפני סוף השנה. לאחר מכן, הרשות צפויה להפחית את התעריף.

ב. הזדמנות שניה למפסידים במכרז
מתן אפשרות למי שלא זכה במכרז הגגות או במכרז למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים להקים מתקנים בתנאים דומים לתנאי המכרזים, ובלבד שהבקשה לחיבור המתקן תוגש עד לחודש מרץ 2020.

גגות סולריים על מבנה חקלאי (ארז רביב)

גג.ג. אישור לחיבור מתקן בהספק חלקי במיידי, על להשלמת הגדלת קיבולת הרשת
מתן אפשרות להקים מתקנים מאנרגיה מתחדשת, גם אם תשתית החשמל לא ערוכה למלוא ההספק שלהם. כתוצאה מכך, מספר המתקנים אשר יקבלו תשובה חיובית לחיבור צפוי לגדול באופן משמעותי. עדכון זה יחול על כל מתקן שטרם קיבל תשובת מחלק חיובית, לפיכך גם הזוכים בהליכים תחרותיים קודמים שערכה הרשות יוכלו להנות מעדכון זה. עם השלמת עבודות התשתית, המתקן יוכל להעביר לרשת את מלוא כושר הייצור שלו.

חידוש נוסף הוא הנחיה למנהל המערכת להגביר את העדיפות ברשת למתקנים מאנרגיות מתחדשות. כך, סקרי החיבור יכללו אפשרות להפחתת השימוש במתקני יצור קונבנציונליים כדי לפנות מקום לאנרגיה המתחדשת.

הפוטנציאל המשבש של אנרגיות מתחדשות
השינויים התכופים בעוצמת ההספק של מתקנים סולריים יוצרים קושי, כבר היום, למנהל מערכת החשמל לווסת את הייצור בתחנות הכח, כאשר ייצור קונבנציונאלי פועל במיטבו בהספק קבוע ללא תנודות, ואילו הספק גמיש, שמגבה מערכות סולריות, הינו בדרך כלל בשיטת מחזור פתוח – יקר ומזהם הרבה יותר. הנכונות להסתמך באופן עמוק יותר על אנרגיות מתחדשות חושף שטף של אפשרויות חדשות להפחתת הכדאיות הכלכלית של מתקני ייצור מסורתייים. הפעלה וכיבוי של יותר מפעם ביום של תחנת כח מונעת גז פוגעת ביעילותה התפעולית וכן בכלכליותה. תחום אגירת האנרגיה נמצא רק בראשיתו, אך שילובו צפוי להשפיע בשני אופנים – ייצוב התנודות במשק החשמל והפחתה קבועה בשימוש בתחנות כח במחזור פתוח, לצד הפחתה מסויימת בשימוש בתחנות כח פחמיות ותחנות כח מונעות בגז במחזור משולב. תחנות הכח שתופחת פעילותן עדיין אמורות לקבל תשלומים בעבור זמינות, אך תשלום זה הינו כלכלי פחות לבעלי התחנות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website