חשש ליציבות: הפד מגביל את יכולת הבנקים בארה”ב לחלק רווחים

הבנק הפדרלי של ארה"ב מודאג מהיציבות הפיננסית, ומטיל מגבלות על יכולתם של הבנקים האמריקאים הגדולים לחלק רווחים לבעליהם בעיצומו של משבר הקורונה.

לאחר שערך את מבחן היציבות הפיננסית השנתי בצד משבר הקורונה, הפד הודיע במהלך סוף השבוע כי הוא יאסור על רכישות עצמיות של מניות הבנק, ויגביל את היקפי הדיבידנדים שאותם הבנקים יוכלו לחלק. המטרה תהיה לשמור על רזרבות בבנקים ולמנוע מצב שבו המשבר הכלכלי שנגרם על ידי התפרצות הנגיף יוחרף על ידי קריסה פיננסית של הבנקים הגדולים.

מדובר בצעד חריג של הבנק הפדרלי, שמעיד על החשש העמוק מפני התגלגלות משבר הקורונה למשבר פיננסי. מבחני היציבות הפיננסיים הם כלי לבחינת יציבותם הפיננסי של הבנקים הגדולים, שנערך אחת לשנה על פי חוקי הרגולציה "דוד-פרנק" שחוקקו אחרי המשבר הכלכלי של שנת 2008. השנה יש למבחנים אלו משמעות דרמטית ביותר. הבנק הפדרלי בחן את יכולתם של הבנקים לעמוד בתרחיש שבו נגיף הקורונה מביא לפגיעה כלכלית קיצונית.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ככל הנראה ישנו חשש בפד מפני יכולתם של הבנקים להישאר יציבים במסגרת תרחישים כאלו. הבנק הפדרלי החליט להגביל את יכולתם של הבנקים לחלק רווחים לבעליהם במטרה לשמור על רזרבות הון בבנקים, ולהגביר את יכולתם של הבנקים לשמור על יציבות בתנאים קשים, שבו הפסדי האשראי עולים באופן דרמטי. על פי הערכות הפד, בתרחיש הגרוע ביותר של פגיעה בכלכלה, הפסדי האשראי לבנקים עלולים להיות גבוהים עוד יותר מאלו של 2008.

ההגבלות ימנעו את חלוקת הרווחים בשני אמצעים. הצעד הראשון הוא איסור על רכישות עצמיות. מדובר בפרקטיקה שבה החברה משקיעה חלק מרווחיה ברכישת מניות שלה עצמה, ובכך דוחפת כלפי מעלה את ערכם. באופן הזה, בעלי המניות זוכים לעלייה בערך האחזקות שלהם. מדובר באופן המקובל ביותר לחלוקת רווחים לבעלי המניות. בשנת 2019, מתוך חלוקת רווחים של 143 מיליארד דולר לבעלי שש הבנקים הגדולים ביותר בארה"ב, 107 מיליארד הושקעו ברכישות עצמיות.

הצעד השני הוא הגבלת דיבידנדים שיחולקו ברבעון השלישי של 2020. בשבועות האחרונים היו קריאות לאסור לחלוטין על חלוקת דיבידנדים עד לסיום משבר הקורונה, אבל בפד החליטו רק להגביל את חלוקת הרווחים לבעלים לגובה של הדיבידנדים ברבעון הקודם. לבנקים מסוימים, בהם היציבות הפיננסית נראית מעורערת במיוחד, יגביל הפד עוד יותר את חלוקת הדיבידנדים.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website