“ילדים זה שמחה”? הדרך אליהם עלולה להיות רצופה בקשיים – גם מול המעסיק

בֵּן לוּ הָיָה לִי! יֶלֶד קָטָן,
שְׁחֹר תַּלְתַּלִים וְנָבוֹן.
לֶאֱחֹז בְּיָדוֹ וְלִפְסֹעַ לְאַט
בִּשְׁבִילֵי הַגָּן.
יֶלֶד.
קָטָן.

כך כתבה רחל המשוררת בשירה האישי "עקרה" על כמיהתה להיות אם לילד קטן.

הכמיהה להורות הינה משאלת לב של רבים והתקדמות מדע הרפואה הביאה להליכים שונים שיש בהם כדי לסייע בכניסה להריון המבורך ואולם, טיפולים אלה לעתים אינם פשוטים לכל אחד ואחת ויש בהם כדי להביא את העובד או העובדת להיעדרות מהעבודה לצורך הטיפולים, הנמשכים לעתים זמן רב.

המחוקק הישראלי הכיר בצורך בשמירה על ביטחונם התעסוקתי של העובדים הלוקחים חלק בהליך של טיפולי פוריות והעניק שורה של הגנות מפני פיטורים.

החוק הרלוונטי הוא אמנם חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954 ואולם, על אף שמו המגדרי של החוק – הוא רוונטי גם לזכויות גברים בקשר להורות ופוריות.

בנוסף, אין מדובר בחסינות מוחלטת מפני פיטורים שכן יש חשש כי הגנת יתר, תפגע בסופו של דבר בעובדים עצמם.

הגנה מפני פיטורי עובד או עובדת העוברים תהליכי פוריות

סעיף 9(ה) לחוק קובע כי מעסיק לא יפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, למשך כל תקופת הטיפולים ועד 150 ימים מתום הטיפולים, בסייגים הבאים:

  • העובד נעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות;
  • העובד או העובדת הודיעו מראש למעסיק על הטיפולים בכפוף להצגת אישור רפואי;
  • המדובר בטיפולי פוריות לקראת שתי לידות לכל היותר אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה או שמדובר בטיפולים לקראת שתי לידות מאותו בן זוג;
  • טרם חלפו שנתיים מאז היום הראשון להיעדרות.

חשוב – החוק אינו מעניק הגנה לעובד המתלווה לבת זוגו העובדת טיפולי פוריות אלא רק לעובד, העובר בעצמו את טיפולי הפוריות.

המעסיק מוגבל בפיטורי עובד העובר טיפולי פוריות, גם במקרה בו העובד לא נעדר מהעבודה עקב הטיפולים למשך כל תקופת הטיפולים ועד 150 ימים מתום הטיפולים, בסייגים הבאים:

  • העובד עם ותק של לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה;
  • במקרה בו העובד מודיע למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים או ממועד הפיטורים וכן, הצגת אישור רפואי תוך 14 ימים ממועד ההודעה על הפיטורים.

חשוב – הוראות אלה חלות גם על עובדים קבועים וגם על עובדים ארעיים או זמניים – ללא כל הבדל ביניהם.

אז מה העובד או העובדת צריכים לעשות במקרה של טיפולי פוריות?

במקרה שעובדת או עובד נדרשים להיעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות עליהם להודיע למעסיק מראש על ההיעדרות ועל מועדיה ולהציג בפני המעסיק גם אישור רפואי.

במקרה שעובדת או עובד נמצאים בטיפולי פוריות ואינם נעדרים מהעבודה לצורך הטיפולים ובמהלך הטיפולים מקבלים הודעה על פיטורים עליהם להודיע למעסיק על טיפולים אלה תוך 3 ימי עבודה לכל המאוחר ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים או ממועד הפיטורים לצד הצגת אישור רפואי מרופא תוך 14 ימים.

השיר המפורסם של שלמה בר ולהקת הברירה הטבעית "ילדים זה שמחה" הוא שיר מחאה בעל שם אירוני שבא למחות נגד עידוד ילודה רבה, משום שיש בה כדי להקטין את הסיכויים של משפחות לצאת ממעגל העוני. אולם, עם השנים השיר זכה להצלחה דווקא בחתונות ובריתות והפך דווקא לשיר המעודד ילודה. כך או כך, ילדים זה באמת שמחה ובאמת ברכה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website