ים תיכון שלי

אני על הכרמל
התיכון מולי
כאן עשיתי בגרות
חמש יחידות
תבנית נוף ילדותי.
והם שם
מתמיד ומאז
שאלוהים ברא אותם.
היום אדם
ברא בצלמו ליויתן
ואסדה
והזרים בדמי גאז
ללא מכרז.
אם תרצו
אין זו אגדה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website